Investeringarna ökar

StockholmVar femte företagsledare i Sverige kommer att investera mer under 2004 än 2003. I Finland är optimismen något större. Där uppger var fjärde ledare att investeringarna ökar nästa år.

Detta visar SAP Top Leader Survey, en undersökning av 800 företagsledare i Norden. 200 ledare från vardera Sverige, Finland, Danmark och Norge intervjuades under september av undersökningsföretaget Norsk Statistikk på uppdrag av mjukvaruföretaget SAP.

Detta visar SAP Top Leader Survey, en undersökning av 800 företagsledare i Norden. 200 ledare från vardera Sverige, Finland, Danmark och Norge intervjuades under september av undersökningsföretaget Norsk Statistikk på uppdrag av mjukvaruföretaget SAP.

I Sverige, Finland och Danmark tror fler på ökade än minskade investeringar. I Norge är det tvärtom.

Sammantaget är optimismen störst i Finland inför 2004-2005. Där är 83 procent av företagsledarna ganska eller mycket optimistiska. Därnäst följer Sverige, där 69 procent är optimistiska

Vid intresse finns i SAP Top Leader Survey även bedömningar av tillväxt, återhämtning och behovet av uppsägningar.