IT-investeringarna ökar försiktigt

StockholmVar fjärde företagsledare i Sverige kommer att investera mer i IT under 2004 än 2003. Optimismen är något större i Finland, där var tredje företagsledare gör samma bedömning.

Detta visar SAP Top Leader Survey, en undersökning bland 800 företagsledare i Norden. 200 ledare från vardera Sverige, Finland, Danmark och Norge intervjuades under slutet av september av undersökningsföretaget Norsk Statistikk på uppdrag av mjukvaruföretaget SAP.

Den vanligaste bedömningen av IT-investeringarna under 2004 är att de kommer att ligga kvar på samma nivå som i år. Knappt hälften av företagsledarna i alla de fyra länderna gör denna bedömning. Fler tror att IT-investeringarna ökar än minskar i alla länder utom Norge.

Vid intresse finns i SAP Top Leader Survey även företagsledarnas bedömningar av vilka områden inom IT som står närmast i tur för investeringar.