Ny version av SAPs CRM-lösning

StockholmEnklare gränssnitt och fler branschlösningar. Det är de viktigaste nyheterna i den nya versionen.

I dagarna lanseras SAP CRM version 4.0 i Sverige. CRM, eller kundhanteringssystem, är ett verktyg som integrerar och kontrollerar försäljnings-, marknads- och serviceprocesserna.
Det ger möjlighet att interagera i varje skede av en kundrelation, och det visar tydligt vilka
kunder som lönar sig. Det kan lätt integreras i ett företags befintliga IT-system och kräver
inga dyra anpasssningar för att fungera som ett fristående verktyg.

Den nya versionen 4.0 har enklare gränssnitt än tidigare versioner. Framför allt har de
mobila sälj- och servicemodulerna förenklats. CRM omfattar också ett nytt enkelt
portalgränssnitt för sällananvändare.

En annan nyhet är att SAPs CRM-system numera finns anpassat för de speciella
förhållandena i ett tiotal branscher. Det har också skarpare fokus på kundprocesser.

CRM-investering betalar sig på 22 månader
En ny studie slår fast att kundhanteringssystem, eller CRM-lösningar, lönar sig. För de
företag som deltog i studien hade investeringen betalat sig efter 22 månader i snitt.
Studien, som gjordes under första kvartalet 2003 vid University of Applied Sciences i tyska
Ludwigshafen, bygger på djupintervjuer med 35 företag i Tyskland, Österrike och Schweiz
som alla använder sig av CRM-lösningar. Frågorna till företagen handlade både om hur
CRM-lösningen påverkat kundhanteringen och hur investeringen betalat sig.

De viktigaste resultaten om kundhanteringen:

 • Kundavgången minskade med 20 procent.
 • 70 procent av företagen i studien upplevde att kundtillfredsställelsen ökade med 25
  procent.

De viktigaste ekonomiska resultaten:

 • Investeringen betalade sig på 22 månader i snitt.
 • Return-on-investment (ROI) var 55 procent.
 • Införandet av CRM-systemet realiserade en potential att öka omsättningen för alla
  företagen.

 • Företagen ansåg att 75 procent av målen de ställt upp för investeringen hade
  uppnåtts efter 13 månader.

– Detta är definitivt beviset på att CRM lönar sig, säger Eva Wetterstrand,
marknadsdirektör på SAP Svenska AB. För företagen finns knappt något viktigare än
att ha precis, färsk och tillgänglig information om sina kunder.Ytterligare information:


Pia Kullander, PR and Communications, SAP Svenska AB

Tel.: +46 8 587 70169

Fax: +46 8 587 70001

Mobile: +46 70 374 6092

pia.kullander@sap.com
Peter Alvmo, Solution Manager CRM

Tel.: +46 8 587 700 00

Mobile: +46 70 316 68 13

peter.alvmo@sap.com