Vi flyttar inte!

Stockholm91 procent av svenska företagsledare har inga planer på att flytta hela eller delar av verksamheten utomlands. Bara 3 procent överväger en flytt.

Detta visar SAP Top Leader Survey, en undersökning bland 200 svenska företagsledare. Lika många företagsledare från vardera Finland, Danmark och Norge har intervjuats. Alla intervjuerna gjordes under senare delen av september av undersökningsföretaget Norsk Statistikk på uppdrag av mjukvaruföretaget SAP.

Företagsledarna fick frågor om de politiska villkoren för den egna verksamheten, om euron som gemensam nordisk valuta och om norskt EU-medlemskap.

Vid intresse finns i SAP Top Leader Survey även företagsledarnas rankning av ländernas konkurrenskraft. Sverige hamnar inte i topp!