Ny branschlösning för mindre energibolag

StockholomCap Gemini Ernst & Young Sverige AB (CGE&Y) och SAP Svenska AB lanserar ett komplett IT-stöd för små- och medelstora energibolag baserat på affärssystemet mySAP Utilities. CGE&Y och SAP har tecknat ett samarbetsavtal avseende gemensam marknadsföring och försäljning på den svenska marknaden, där CGE&Y är återförsäljare av lösningen.

Anpassningen av mySAP Utilities baserar sig på SAPs affärssystem för små och medelstora företag kallad mySAP All-in-One. mySAP Utilities är en integrerad lösning som erbjuds i form av en så kallad ASP-lösning (Application System Provider). Det innebär att hårdvaruplattformen delas av flera kunder. Drift, underhåll, uppgradering och support hanteras centralt av CGE&Y från företagets kontor i Örebro. Kunden kan givetvis även välja att implementera lösningen och själv ta hand om driften.

Som en konsekvens av avregleringen av den svenska elmarknaden uppstår nya krav på dagens IT-lösningar hos energibolagen. Befintliga lösningar är dyra att anpassa till de nya behoven för de hundratalet små- och medelstora energibolag som finns i Sverige. Många ser därför ett behov av att byta systemen mot nya, modernare system inom fem års sikt.

– Med detta samarbete befäster vi vår position som nummer ett inom SAPs industrilösningar för energibranschen. De lösningar som finns på marknaden idag vänder sig till de stora energibolagen. Vi är därför glada att vi nu även kan erbjuda mindre energiaktörer en bra lösning anpassad efter deras behov, säger Kjell Ulmfeldt, vd på Cap Gemini Ernst & Young.

– Med detta erbjudande ger vi även de mindre elbolagen möjligheten att konkurrera på lika villkor med de stora. ASP-modellen innebär bland annat att de successivt kommer att kunna ta del av branschspecifika nyheter till en begränsad insats i form av ekonomiska och personella resurser, säger Knut Morten Aasrud, vd på SAP Svenska AB.

Fördelarna med att välja denna lösning baserad på ett branschanpassat standardsystem är minskade kostnader för drift, underhåll och utvecklingskostnader. Lösningen ger även kunden möjlighet att förenkla och effektivisera verksamhetens processer. Andra fördelar är möjligheten att hantera olika produktområden såsom energi, bredband, sopor, vatten, telefoni, med flera i en integrerad affärssystemmiljö. Dessutom stödjer lösningen redan från start leverantörsväxling och andelstal. Att lösningen är helt integrerad minskar risken för felaktig information och gör grunddatan transparent.