ROCE Partners och SAP samlar sina krafter inom Supply Chain Management

StockholmSAP Svenska AB och SAP Finland Oy har idag undertecknat ett partneravtal med ROCE Partners. ROCE Partners är ett ledande konsultföretag inom planering och supply chain management. Partneravtalet omfattar både Sverige och Finland.

ROCE Partners har specialiserat sig på att förbättra industriföretags konkurrensförmåga genom effektiva logistiklösningar. Företagets kunder innefattar stora och medelstora företag inom teknik-, pappers-, stål- och tillverkningsindustrin. ROCE Partners hjälper även tjänsteföretag inom logistiksektorn att optimera strukturen och verksamheten av deras distributionsnätverk.

– Vi är mycket nöjda att knyta ROCE Partners till oss. Deras väldokumenterade kunskap inom supply chain management (SCM) kommer att vara en tillgång för våra kunder.
SCM är dessutom ett av SAPs främsta fokusområden, säger Gustaf Risling, partneransvarig
På SAP Svenska AB.

– Snabbhet och flexibilitet i supplykedjan ger avgörande konkurrensfördelar och ökade vinster. Sedan början av 1997 har vi hjälpt våra kundföretag i mer än 50 förbättringsprojekt inom supply chain management. Partneravtalet med SAP är viktigt för oss då SAP har utvecklat ett effektivt system för supply chain management och optimering – mySAP SCM ger oss möjlighet att stödja även de mest utmanande logistikprocesserna, säger Janne Salmi, delägare i ROCE Partners.

Kort om ROCE Partners


ROCE Partners mål är att maximera kundernas ”Return on Capital Employed” genom optimering av deras supply chain med hjälp av bebrövad reenginering och moderna mjukvaruverktyg. Företagets tjänster innefattar processutveckling och implementering av IT-lösningar. ROCE Partner har kontor i Stockholm, Helsingfors och Tammerfors.