SAP ökar vinsten för 2003 med 112 procent

StockholmMjukvaruföretaget SAP AG presenterar idag resultatet för helåret och fjärde kvartalet 2003. De totala intäkterna under året 2003 var € 7 miljarder. Borträknat valutaförändringar innebär det en ökning av de totala intäkterna med tre procent. Vinsten för helåret 2003 ökade med 112 procent till drygt € 1 miljard.

Samtidigt var rörelsemarginalen pro forma på helårsbasis 27 procent, vilket är fyra procent högre än för 2002. Rörelseresultatet pro forma uppgick till € 1,9 miljarder mot € 1,7 miljarder året innan, vilket är en ökning med tolv procent. Den samlade intäkten från försäljning av mjukvara blev € 2,1 miljarder.

– SAPs starka resultat visar att vårt företag är på väg framåt. Vi tar marknadsandelar i hela världen, säger Knut Morten Aasrud, vd för SAP Svenska AB.

– Våra egna undersökningar visar också att i Sverige har kännedomen ökat om SAP under det senaste året. Särskilt markant är ökningen bland små och medelstora företag, fortsätter Knut Morten Aasrud.

För mer detaljerad information se det internationella pressmeddelandet