SAP ökar vinsten för 2003

StockholmSAP AG meddelar idag att intäkterna för helåret 2003, rensat från valutakursförändringar, beräknas öka med 3 procent till drygt 7 miljarder euro jämfört med år 2002. Rörelsemarginalen förväntas öka med 4 procentenheter till hela 27 procent, borträknat från avdrag för personalens aktiesparprogram och extraordinära kostnader.

Den preliminära licensförsäljningen för fjärde kvartalet 2003 förväntas uppgå till omkring 930 miljoner euro, vilket rensat från valutakursförändringar innebär en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2002.

Det preliminära resultatet för 2003 kommer i sin helhet att presenteras den 22 januari 2004.