CGE&Y och SAP i nordiskt tekniksamarbete

StockholmCap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) och SAP Nordic har tecknat ett samarbetsavtal kring SAP NetWeaver. Målet med överenskommelsen är att erbjuda näringslivet i Norden möjligheten att ta del av de fördelar som den öppna integrationsplattformen SAP NetWeaver kan ge. 150 konsulter från CGE&Y ska certifieras innan årets slut.

– Målet med vårt avtal är att se till att kompetenta konsulter från CGE&Y som har djup kunskap om SAP NetWeaver kommer ut på marknaden. Därför är en viktig del i avtalet SAPs åtagande att sätta upp ett utbildningsprogram såväl som relevanta erbjudanden för att underlätta en intelligent modell för marknadsföring. Samtidigt åtar sig CGE&Y att upprätta NetWeaver-team i de fyra nordiska länderna med sammantaget minst 150 konsulter som är certifierade för SAP NetWeaver vid utgången av år 2004. Vi har redan skaffat oss en hel del erfarenhet bland våra teknikgrupper och vi känner oss säkra på att förbindelsen mellan oss och SAP kommer att kunna ge våra nuvarande och framtida kunder en rad fördelar, säger Alwyn Welch som är Nordenansvarig på CGE&Y.

– Vi tror att den nya tjänstearktitekturen kommer att göra att vi kan reagera mycket snabbare på nya krav från marknaden i framtiden. De nya lösningarna erbjuder fart, flexibilitet och användarvänlighet på hög nivå samt lägre kostnader. I Norden har vi bestämt oss för att arbeta med en proaktiv strategi vad gäller marknadsföring, försäljning och implementation av SAP NetWeaver som en sammanhängande integrationsplattform. Från våra tidigare relationer med Cap Gemini Ernst & Young vet vi att det är en både innovativ och resultatinriktad partner. Det gör att vi tror att de kommer att passa utmärkt för många kunder som behöver hjälp med att öppna upp och utöka för sina affärsmöjligheter med SAP NetWeaver, säger Emmanuelle Morice, chef för SAP Nordic.

– Våra senaste undersökningar pekar på att en majoritet av SAPs kunder redan idag är intresserade av hela eller delar av SAP NetWeaver. Och eftersom vi är en nära partner kommer vår roll att leverera och implementera SAP NetWeaver få stor betydelse för de framtida fördelar företag i de Nordiska länderna kan komma att erbjudas, säger Alwyn Welch vidare.

Målet för samarbetet är att etablera CGE&Y som en ”preferred partner” i arbetet med SAP NetWeaver inför ett urval av kunder och industrier samt för att stödja nuvarande och framtida SAP-kunder i sin strävan att dra största möjliga nytta av SAP NetWeaver. Det innebär att det finns överenskommelser om ett antal gemensamma mål för samarbetet kring frågor som certifikat för konsulter, framgångsrika implementeringar och ett antal referenskunder, vilka båda parterna regelbundet kommer att se över.

– Vi lever i en utmanande miljö där företag måste kunna leverera förväntade affärsresultat. SAP tittar på teknik uteslutande ur ett affärsmässigt perspektiv. Våra kunder ser löften och kraften i teknik som kan användas för att öppna för nya affärsmöjligheter, möjligheter som blir allt mer uppenbara sedan SAP NetWeaver intoducerades med en mer öppen och modulbyggd arkitektur, säger Emmanuelle Morice.