ESMA väljer Implema och SAP

StockholmImplema har tecknat ett avtal med ESMA Försäljnings AB i Stockholm om
att införa SAPs branschlösning för handelsföretag, baserat på SAPs affärssystem mySAP All-in-One. Driftsstarten är planerad till juni och omfattar drygt 50-talet anställda på företagets huvudkontor i Stockholm och filialkontor i Göteborg samt företaget Hansson och Frife.

– Vi har utvärderat flera andra alternativ men valde SAP och Implema främst
av tre skäl. För det första att våra viktigaste behov täcks inom ramarna för SAPs
standardlösning och att vi minimerar kostsamma anpassningar. För det andra att vi sökte en finansiellt stabil leverantör att åldras tillsammans med. För det tredje vårt stora förtroende för Implema som implementatör, konsult- och långsiktig affärspartner, säger Kaj Riesterer, vice VD på ESMA Försäljnings AB.

ESMA som erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster för den serietillverkande industrin kommer i första hand att utnyttja SAPs huvudfunktioner inom order, lager, fakturering och inköp. Andra affärskritiska funktioner är kompabiliteten med EDI-lösningar, avancerade funktioner för att systemmässigt kunna hantera komplexa provisionsaffärer men även sammansatta produkter och tjänster gentemot leverantörer och slutkund. SAPs branschlösning kommer att ersätta tidigare affärssystem från Industri-Matematik International.

– Det stora flertalet av våra kunder återfinns bland stora svenska industriföretag främst inom fordons-, komponent- och anläggningsindustrin, där EDI-lösningar
är ett vanligt förekommande kommunikationssätt. SAP-systemet är väl förberett för att kunna hantera EDI-meddelanden, säger Magnus Lindström, kvalitets- och IT-Chef på ESMA Försäljnings AB.

– Vårt branschanpassade handelssystem baserat på mySAP All-in-One är outstanding vad gäller möjligheten att kombinera hög leveransprecision, artikeltillgänglighet och komplexa prisstrukturer med stora transaktionsvolymer i realtid. Med korta och effektiva implementationstider är jag övertygad om att denna lösning kan vara ett bra alternativ för alla typer av mindre handelsföretag under tillväxt, där administration och logistik lätt blir flaskhalsar i det löpande arbetet, säger Niklas Lindefelt, VD på Implema AB.

– Vi ser en tydlig trend att marknaden i första hand söker ekonomiskt stabila
leverantörer, vilka kan erbjuda effektiva lösningar som kräver minimalt med
anpassningar. Vi ser också att våra satsningar på marknaden för små- och medelstora företag börjar ge resultat. Ett konkret exempel på detta är att SAP är med på i stort sätt alla upphandlingar inom våra fokusbrancher, säger Per Nelson, försäljningsansvarig för små och medelstora företag på SAP Svenska AB.