Floo Trading ska automatisera med SAPs affärssystem

StockholmResco har tecknat ett avtal med familjeföretaget Floo Trading i Båstad om att införa SAPs affärssystem SAP® Business One. Driftstarten av systemet är planerad till maj i år.

Floo Trading kommer främst att utnyttja SAP® Business One för ordermottagning, leveransövervakning och fakturering samt som styrmedel för säljare och agenter. Någon utvärdering av andra leverantörer inför upphandling av affärssystem förekom inte.

– Jag har positiva erfarenheter av SAP från vår huvudleverantör Wolfcraft i Tyskland, och såg direkt fördelarna med att arbeta med SAPs system. Med en slimmad organisation som Floo Trading, där såväl produktion, lagerhållning som kundleveranser hanteras via Wolcraft är ett effektivt systemstöd som dessutom stödjer ett företag under tillväxt ett måste, säger Nils Gustafsson, f.d. Wolcraft-anställd och idag VD och delägare i Floo Trading.

– Vår målsättning är att automatisera hela affärsflödet så långt det är möjligt med allt från kundorder och beställningar till följesedlar, leverans och fakturering mot kund. För att företaget ska uppfattas som lokalt i varje land har vi implementerat ett system per företag och land i Finland, Norge och Danmark, tillägger Nils Gustafsson.

– Systembytet väcker stora förväntningar på integration med de stora kunderna samt leverantören Wolcraft i Tyskland. Genom att arbeta med användarvänliga gränssnitt och en mer automatiserad affärsmodell räknar Floo Trading med att kunna sänka de administrativa kostnaderna rejält på sikt, säger Leif Palmgren, kundansvarig på Resco AB.

– Vi ser att våra satsningar på marknaden för små- och medelstora företag börjar ge resultat, inte minst bland handelsföretag och grossister, säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP® Business One på SAP Svenska AB.

Floo Trading som äger och driver den nordiska agenturen till det tyska företaget Wolcraft GmbH, distribuerar idag artiklar till byggvaruhus, järnhandlare och grossister i Sverige, Norge, Finland och Danmark, såsom bl.a. Luna och Claes Olsson.