SYSteam Forest & Timber och SAP blir partners

Samlar sina krafter för att erbjuda lösningar för skogsbranschen

StockholmSAP Svenska AB och SYSteam Forest & Timber AB har undertecknat ett partneravtal kring SAP Business One, ett komplett affärssystem för små och medelstora företag. SYSteam Forest & Timber är ett ledande konsultföretag som arbetar med verksamhetsutveckling och systemlösningar inom skogsbranschen och har specialiserat sig på att rationalisera branschunika problemområden. Företagets kunder täcker hela kedjan från skog till slutanvändare, t ex skogsföretag, virkesköpande företag, sågverk, förädlingsindustri eller virkestraders.

– Vi känner skogs- och sågverksbranschen väl och har sett en större efterfrågan på affärssystem från våra kunder den senaste tiden. Med SAP® Business One har vi hittat ett komplett affärssystem som är lätt att implementera och som samtidigt är en stabil plattform att växa vidare med. Dessutom är det en lösning som snabbt ger stora kundfördelar och där vi kan integrera vår egen produkt, WinSaw, om kunderna har behov av det, säger Christin Lindberg, VD på SYSteam Forest & Timber AB.

– Vi är mycket nöjda med att knyta SYSteam Forest & Timber till vårt nätverk av återförsäljare. Deras väldokumenterade kunskap inom skogsbranschen kommer att vara en tillgång för våra kunder. Vi ser en tydlig trend att marknaden söker ekonomiskt stabila leverantörer av affärssystem, vilka kan erbjuda effektiva lösningar som kräver minimalt med anpassningar samt att man vill tala med systemintegratörer som kan deras bransch. Där kommer SYSteam Forest & Timber med sin spjutspetskompetens inom skogsbranschen in som en utmärkt partner, säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP Business One på SAP Svenska AB.

Om SYSteam Forest & Timber


SYSteam Forest & Timber ingår i SYSteamkoncernen med totalt 1000 anställda på ca 50 orter i Norden. SYSteam arbetar med företag i alla storlekar. Mot små och medelstora företag fungerar de ofta som en partner och är då en bred leverantör av IT-lösningar, med allt från managementtjänster, affärssystem och systemutveckling till infrastruktur och drift. SYSteam-koncernen omsätter drygt 1000 MSEK. Sedan 2002 äger BURE IT 48% av SYSteam-koncernen medan de övriga 52% ägs av grundarna och medarbetarna på SYSteam.