CityData AB inför affärssystemet SAP Business One

StockholmArete Affärssystem har tecknat ett avtal med CityData AB om att införa SAPs
affärssystem SAP® Business One. Driftstarten av systemet är planerad till hösten.

– Vi har under en längre period haft behov av att skaffa ett nytt, modernt och helintegrerat system. SAP Business One blir för oss ett stort lyft och ger oss effektivitetsvinster genom att vi får integration mellan säljstöd, försäljning och distribution samt ekonomi. Ytterligare en anledning till valet av SAP var att man i sitt erbjudande har en e-handelslösning som är enkel, billig och snabb att implementera. Tack vare denna kommer via att kunna erbjuda våra återförsäljare ett nytt sätt att registrera och bevaka orderstatus. Vi räknar även med att denna investering i en helintegrerad lösning ska ge märkbara kostnadsbesparingar inom kort, säger Joakim Brezén, vice VD på CityData AB.

– I det korta perspektivet kommer den största nyttan för City Data att vara ett förbättrat administrativt systemstöd, mindre manuell handpåläggning och ett bra beslutstödssystem som förenklar deras rapportering internt och till sina leverantörer. I förlängningen ser vi också spännande möjligheter med e-handel och integration mot kundernas system och deras huvudleverantörer, säger Ivo Parik, konsultchef på Arete Affärssystem AB.

– SAP® Business One är en utmärkt plattform både för nystartade företag och inarbetade verksamheter, som CityData, där man vill ta steget från en flora av olika system till ett integrerat affärssystem. Vi har den senaste tiden fått många kunder bland handelsföretag och grossister som ofta även väljer vår integrerade
e-handelslösning, Internet Sales, säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig på SAP Svenska AB.

Om CityData AB


CityData är distributör av CAD-programvaror från AutoDesk och tillhörande branschapplikationer, samt dokumenthanteringssystemet Conisio. Försäljning sker via återförsäljarnät i Sverige.

Om Arete Affärssystem AB


Arete Affärssystem AB är återförsäljare av SAP Business One och kan erbjuda kompletta affärssystemlösningar för de små och medelstora företagen. Arete Affärssystem är Business Partner till SAP i Sverige och har certifierade konsulter med lång erfarenhet av SAPs affärssystem. Företaget erbjuder produkter och tjänster med bästa pris/prestanda. Systemutveckling, driftstöd och kommunikation är andra affärsområden inom Arete-koncernen som i sin tur ägs av TurnIT.