IB Wahlström har valt SAPs affärssystem

StockholmBizOne Consulting har levererat affärssystemet SAP® Business One till IB Wahlström
Konstnärsmaterial i Stockholm. Systemet är i drift sedan maj i år.

IB Wahlström säljer konstnärsmaterial främst till skolor men även till privatkunder via sin webbshop och en
fysisk butik på Rådmansgatan i Stockholm. Företaget avser utnyttja huvudfunktionerna i SAP Business One
inom administration, redovisning, inköp, försäljning och distribution. SAP Business One ersätter tidigare
affärssystem från SPCS.

– Vi valde SAP® Business One främst av fyra skäl. För det första därför att det erbjuder ett bra systemstöd i
strävan att bli ännu mer professionell i våra kundkontakter och i att hålla reda på våra kunder. Med över
5000 skolor över hela Sverige och ca 3000 artiklar i lager blir det allt viktigare att kunna arbeta med riktade
marknadsförings- och försäljningsinsatser baserade på aktuell information om köpbeteenden, säger Ola
Frisk, delägare i IB Wahlström sedan 10 år tillbaka.

– För det andra får vi nu sofistikerade verktyg för att ta fram finansiella nyckeltal och för att kontinuerligt
arbeta med lönsamheten i företaget. För det tredje därför att det erbjuder ett bra stöd för hanteringen av vårt
centrallager och paketeringar av attraktiva erbjudanden mot skolorna. För det fjärde därför att SAP Business
One erbjuder ett mer utvecklat datorstöd för kundförfrågningar och reklamationer, fortsätter Ola Frisk.

– IB Wahlström är exempel på kund med god datormognad för vilken behoven med SAPs affärssystem var
tydligt formulerade från första början, säger Sven Lindstedt på BizOne Consulting AB.

– IB Wahlström är ett bra exempel på hur SAP Business One kan underlätta för mindre företag att konkurrera
på en marknad med stora aktörer, genom att skapa nya konkurrensfördelar och det utan dyra anpassningar,
säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP Business One på SAP Svenska AB.

Om BizOne Consulting AB


BizOne hjälper mindre och medelstora företag med bestående förbättringar som leder till att de lyckas bättre med sin
verksamhet. Ambitionen är att med kundens affärsnytta som ledstjärna arbeta med kraft och kompetens i konkret
avgränsade uppdrag. Våra verktyg är kompetenta konsulter och affärssystem från världsledande SAP.