In Time Electronics AB väljer SAPs affärssystem

StockholmArete Affärssystem AB har tecknat ett avtal med In Time Electronics AB om att införa SAPs affärssystem SAP® Business One. Driftstarten är planerad till hösten.

– Vi utvärderade flera affärssystemleverantörer. Valet av SAP Business One baserar sig främst på att det är ett komplett affärssystem med funktioner och möjligheter som stödjer vår ambition att öka servicegraden mot våra kunder. Andra skäl är att kostnadsbilden för programvara och implementation visade sig mycket gynnsam. Sist men inte minst har upphandlingsfasen med vår nya affärspartner Arete Affärssystem AB skett utan problem, säger Johan Sterner, Key Account Sales, In Time Electronics AB.

– Vi ser fram emot att tillsammans påbörja projektarbetet. Implementationen kommer bl a att omfatta standardlösningar för integration med MS Outlook och SAPs Internet Sales lösning. Systemstödet kommer att bidra till både effektivare administration och etablerandet av en ny försäljningskanal, säger Ivo Parik, konsultchef på Arete Affärssystem AB.

– In Time Electronics är ett exempel på företag där en ökad grad av automation i företagets affärsprocesser, med hjälp av SAP Business One, långsiktigt kan stödja deras kvalitetsfokus i såväl i de interna processerna som i service mot kund. Och detta utan kostsamma anpassningar till affärssystemet, säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP® Business One på SAP Svenska AB.

In Time Electronics AB


In Time Electronics AB, är ett väletablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag med fokus på den nordiska marknaden. Produktsortimentet omfattar elektronikkomponenter och systemutrustning. Företaget är generalagenter för ett antal världsledande varumärken. Kunderna finns över hela världen. Företaget är certifierat enligt ISO 9000 och har nu valt SAP Business One som systemstöd för sina affärsprocesser.

Arete Affärssystem AB


Arete Affärssystem AB är återförsäljare av SAP Business One och kan erbjuda kompletta affärssystemlösningar för de små och medelstora företagen. Arete Affärssystem är Business Partner till SAP i Sverige och har certifierade konsulter med lång erfarenhet av SAPs affärssystem. Företaget erbjuder produkter och tjänster med bästa pris/prestanda. Systemutveckling, driftstöd och kommunikation är andra affärsområden inom Arete-koncernen som i sin tur ägs av TurnIT.