R5 erbjuder nytt affärssystem för tillverkande industri

StockholmR5 har som partner till SAP Svenska AB fått sin branschlösning för tillverkande företag, PRODUCTIONWISE, kvalificerad och godkänd. R5, med svenska huvudkontoret i Lund, kan nu erbjuda medelstora företag i tillverkande industri ett branschanpassat affärssystem baserat på mySAP All-in-One.

– PRODUCTIONWISE innehåller lösningar för att möta problemställningar inom tillverkande industri, säger Bjarne Persson senior account manager hos R5. Vi har gjort standardmässiga uppsättningar i SAP för att klara krav på flexibel produktionsplanering, spårbarhet, systemintegration och EDI-kommunikation. Andra lite mer speciella lösningar i PRODUCTIONWISE är bland annat verktygshantering, lagerstyrning, streckkodshantering, legotillverkning, konsignationslager, intern handel, anläggningsredovisning med mera. Allt detta kan vi installera snabbt och effektivt, fortsätter Bjarne Persson.

PRODUCTIONWISE bygger på R5s samlade erfarenhet från SAP-installationer hos ABU Garcia, Backemarks Grafiska, Emballatorgruppen, Tetra Pak, Tarkett med flera.

I och med denna kvalificering kan R5 idag erbjuda tre branschlösningar baserade på mySAP All-in-One. Sedan tidigare erbjuder R5 FOODWISE för livsmedelsindustrin över hela Norden. Denna lösning är anpassad till livsmedelsindustrins speciella produktion. Hänsyn är även tagen till den skärpning av EU-lagstiftningen som sker 1:a januari 2005 avseende krav på spårbarhet. Bland R5s kunder inom branschen i Skandinavien återfinns bl.a. Unilever, Hennig Olsen Is, Toms, Royal Greenland, Findus, Nestlé, Orkla, Danisco och Arla Foods.

För transportföretag har R5 utvecklat den unika lösningen TRANSPORTWISE. Denna vänder sig främst till speditörer och åkerier, men ger fördelar till alla företag som använder sig av transporter. TRANSPORTWISE har utvecklats tillsammans med Börje Jönsson Åkeri som första kund. Systemets huvudfunktioner finns inom spedition, serviceverkstad och ekonomi. För transportdokument, koppling till TullDataSystemet och betalningar integreras SAP med EdiComs produkter.

– Vi har i alla våra installationer hos mindre och medelstora företag kunnat visa att SAP går att installera till rimliga kostnader, säger Hans Montelius Sales Director R5. mySAP All-in-One anpassat för en bransch är en utomordentlig plattform för att effektivt kunna utnyttja SAPs alla möjligheter och vi kan installera det till fast tid och pris. Lägg därtill Maersk Datas branschkompetens hos de tusentals medarbetarna inom Transport-, Food & Agro- och Industry-divisionerna, den helhetslösning vi kan erbjuda avseende outsourcing, infrastruktur och finansiering, samt R5s skandinaviska organisation, så finns det ingen som kan hålla jämna steg med oss, avslutar Hans Montelius.

– Genom att erbjuda standardsystem med stöd för branschspecifika behov, hoppas vi kunna hjälpa mindre företag att tävla på mer lika villkor med de stora jättarna på konkurrensutsatta marknader. R5 har visat stort engagemang i SAPs mySAP All-in-One satsning och stärker genom dessa kvalificeringar vårt erbjudande på denna marknad säger Tommy Wickström, ansvarig för mySAP-All-in-One på SAP Svenska AB.