BIM Kemi väljer branschanpassat affärssystem från WM-data

StockholmKemiföretaget BIM Kemi har tecknat avtal med WM-data för implementering av affärssystemet Industrial One. Systemet ska användas för att knyta samman och stödja affärsprocesserna i BIM Kemis globala verksamhet och ska vara fullt implementerat i december 2005. Industrial One är en branschlösning för tillverkande företag som baserar sig på SAPs affärssystem mySAP™ All-in-One. Avtalet beräknas uppgå till ett värde av cirka 4 MSEK.

-Industrial One bygger på beprövade processer och är anpassat för tillverkande industri och känns rätt för vår verksamhet, säger Svante Lundell, CFO på BIM Kemi. Med det nya affärssystemet kan vi arbeta mer enhetligt oavsett vilket land man befinner sig i och det medför effektivitetsvinster och förenklar vår verksamhet. WM-data har visat stor förståelse för vår verksamhet och våra processer och det var viktigt vid val av partner för det här projektet.

-Industrial One bygger på mySAP™ All-in-One, som i sin tur baserar sig på mySAP Business Suite som är ett välbeprövat och erkänt affärssystem. Detta i kombination med att systemet utvecklats för att passa de processer som finns inom tillverkande industri bedömer vi har varit ett lyckat koncept, säger Anders Davidsson affärsprojektledare på WM-data. Industrial One mötte de uppsatta behov och urvalskriterier som BIM hade på ett affärssystem. Det ska därför bli mycket spännande att få implementera denna lösning som vi är övertygade om kommer att passa BIMs verksamhet mycket väl.

– Genom att erbjuda standardsystem med stöd för branschspecifika behov som är både kostnadseffektiva och enkla att implementera, hoppas vi kunna hjälpa mindre företag att tävla på mer lika villkor som de stora jättarna på konkurrensutsatta marknader, säger Tommy Wickström, ansvarig för mySAP-All-in-One på SAP Svenska AB.

Kort om BIM Kemi


BIM Kemi, som grundades 1973 i Sverige, utvecklar kemikaliska koncept och lösningar för företag inom pappers- och massaindustrin. BIM har idag en global verksamhet med 250 medarbetare och en försäljning i 35 länder. För BIM var det viktigt med ett affärssystem som tydligt stödjer och knyter samman de olika affärsprocesserna i den internationella verksamheten.

Kort om WM-data


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se