Christian Dam utsedd till nordisk marknadsdirektör på SAP

StockholmSAP har utsett den 42-årige Christian Dam från Danmark till nordisk marknadsdirektör, som ett led i SAPs fortsatta ansträngningar att stärka kund- och marknadsfokuseringen i Norden. Christian Dam som tillträdde sin nya tjänst den 1 augusti, kommer att ha sin placering på SAP Danmarks kontor i Köpenhamn.

-Jag ser detta som en stor utmaning. SAPs ambitiösa tillväxtmål kräver ett väldefinierat och strukturerat samarbete över gränserna i de fyra nordiska länderna för att hålla kvar tätpositionen i Norden. Det nordiska marknadsteamet kommer att stödja regionala försäljnings- och supportinsatser. Det blir mycket arbete men jag är övertygad om att vi med en samlad nordisk marknadsorganisation kommer att möjliggöra nya marknadsandelar för SAP i Norden, poängterar Christian Dam.

-Våra ansträngningar att öka effektiviteten i hela nordiska regionen har inneburit att vi nu placerar all nordisk marknadsföring under ett ledarskap, konstaterar den nordiske regionchefen Emmanuelle Morice.

– Valet av Christian Dam baseras på hans genuina kunskap om den nordiska marknaden och de kulturella skillnaderna som gör sig gällande här. Kombinerat med hans lika stora kännedom om försäljning och marknadsföring samt SAPs väldefinierade och strukturerade marknadssegment, får vi de bästa förutsättningarna för att utveckla de planer som vi önskar för den här regionen, fortsätter hon. Till exempel ger detta pannordiska initiativ oss bättre möjligheter att bli mer målinriktade och effektiva och att ha ett mer uttalat branschfokus i våra marknadskampanjer i alla fyra länderna, påpekar Emmanuelle Morice.

Christian har stor erfarenhet av att leda nordiskt samarbete inom marknadsföring och försäljning av IT-lösningar till både danska och nordiska företagskunder och är dessutom ett välkänt ansikte inom industrin. De senaste fem åren har han tillbringat på Dell, först i rollen som nordisk marknadsdirektör och därefter som försäljningsdirektör inom kundsegmentet offentlig förvaltning. Dessförinnan var han anställd på JAI och Purup-Eskofot A/S samt Superfos. Den nya SAP-chefen har en fil.kand i internationell ekonomi och management från Handelshögskolan i Köpenhamn samt har nyligen avslutat en CBA (Certificate in Business Adminstration) på AVT Institute of Executive Education.