Direktkonsult ska sälja SAPs affärssystem

StockholmSAP Svenska AB och Direktkonsult AB har ingått ett partneravtal kring SAP Business One, ett komplett affärssystem för små och medelstora företag. Avtalet innebär att Direktkonsult med kontor i Stockholm och Göteborg blir återförsäljare för SAP Business One.

”SAP Business One erbjuder redan i sitt standardutförande och utan att det krävs dyra anpassningar den funktionalitet som ett stort antal företag på marknaden idag efterfrågar. Det är just denna egenskap som gör den till ett så bra komplement till vad vi kunnat erbjuda tidigare”, säger Per Halvarsson, VD på Direktkonsult AB.

”I SAP Business One har vi hittat en komplett produkt för kunder som behöver ett lättanvänt affärssystem med rimliga startkostnader. Systemet är smidigt att implementera, lätt att lära och bildar en stabil plattform för företag att bygga vidare på i takt med att verksamheten utvecklas”, påpekar Lasse Olerius, ansvarig för SAP Business One på Direktkonsult AB.

”En av fördelarna med Direktkonsult är deras tidigare erfarenhet av affärssystem. Detta ger dem en stabil plattform av stå på samtidigt som den inger förtroende i bearbetningen av nya kunder”, menar Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP Business One på SAP Svenska AB.

Om Direktkonsult AB


Direktkonsult grundades 1985, har kontor i Göteborg och Stockholm och är idag ca 25 anställda. Bolaget är ett oberoende IT-företag med en stark uttalad policy att med neutral syn på olika programvaror och datorsystem verka i våra kunders intresse. Vi har inte externa intressenter som ställer sådana krav på vårt agerande, att vi inte fritt kan göra det vi anser bäst för våra kunder. Däremot samarbetar vi med en rad olika partners och leverantörer för att se till att ha en bred och djup kompetens inom många områden. För mer information se www.direktkonsult.se