Kaupthing Bank väljer SAPs kärnbankslösningar

StockholmKaupthing Bank har valt SAPs kärnbankslösningar för sin nya plattform, som ska förena verksamheter, standardisera processer och minska antalet befintliga IT-system som idag finns inom koncernen. I uppgörelsen ingår lösningar för hantering av in- och utlåning.

Kaupthing Bank är en nordisk bank som erbjuder institutionella kunder, företag och privatpersoner ett omfattande utbud av finansiella tjänster. Med högkvarter i Reykjavik erbjuder banken idag sina tjänster i tio länder. Kaupthing Bank är rankad som nummer åtta i storleksordning i de nordiska länderna.

”Vi valde SAP därför att vi sökte en långsiktig leverantör och en beprövad lösning. Banken har ambitiösa planer på att förena verksamheter, standardisera processer och minska antalet IT-system. SAPs lösning är tänkt att bli en viktig del i detta arbete. Implementeringen kommer att ske stegvis, och börjar med Finland och Sverige”, säger Asgrimur Skarphedinsson, IT-utvecklingsarkitekt på Kaupthing Bank.

”Avtalet med Kaupthing Bank markerar en milstolpe för SAP på den nordiska bankmarknaden. Våra kärnbankslösningar har sålts till och framgångsrikt implementerats på flera europeiska banker, men det här är den första nordiska banken som väljer SAPs kärnbankslösningar”, säger Knut Morten Aasrud, VD på SAP Svenska AB.

Implementationsprocessen kommer att skötas av Nyherji, en partner till SAP och Kaupthing Bank på den nordiska marknaden.

”Vi tror att affären med Kaupthing Bank kommer att bidra till ett genombrott på den nordiska bankmarknaden. Det finns ett växande behov av flexibla, kostnadseffektiva kärnbankslösningar”, säger direktör Kristjan Johannsson på Nyherji.

Om Kaupthing Bank


Kaupthing Bank är noterad på den isländska och den svenska börsen. Banken är en växande internationell bank, med målet att bli en av de ledande bankerna i Norden. Kaupthing Bank erbjuder institutionella kunder, företag och privatpersoner ett komplett utbud av finansiella tjänster. Idag har banken verksamhet i tio länder med cirka 1300 anställda.

Om Nyherji


Nyherji är sedan 1997 SAP Business Partner och erbjuder ett engagerat team SAP-konsulter. Företaget erbjuder lösningar inom informationsteknologi och har cirka 270 anställda.