Byggbeslag väljer SAPs affärssystem

StockholmImplema AB har tecknat ett avtal med Byggbeslag AB i Karlstad om att införa SAPs branschlösning för handelsföretag, baserat på SAPs affärssystem mySAP All-in-One. Driftstarten är planerad till årsskiftet och omfattar företagets kontor i Karlstad, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Luleå.

– Vi har utvärderat flera andra alternativ men valde mySAP All-in-One främst av tre skäl. För det första för att våra viktigaste behov täcks inom ramarna för SAPs standardlösning och att vi slipper kostsamma anpassningar. För det andra att vi sökte en finansiellt stabil leverantör som finns kvar över tiden. För det tredje vårt stora förtroende för Implema som implementatör och affärspartner, säger Tore Zetterberg, ekonomichef och IT-chef på Byggbeslag AB.

Byggbeslag kommer i en första fas att utnyttja SAPs huvudfunktioner inom order, lager, fakturering, ekonomi och controlling. SAPs branschlösning ersätter tidigare affärssystem från Industri-Matematik International.

– Vi känner att mySAP All-in-One erbjuder ett IT-stöd som kan växa i takt med vår verksamheten. Främst därför att det i sitt befintliga utförande, innehåller systemstöd för flera av de behov som vi kommer att ta i bruk lite längre fram, såsom bl.a. säljstöd, och det med nödvändig integration mot redan driftsatta funktioner och processer, säger Tore Zetterberg.

– Vårt branschanpassade handelssystem baserat på mySAP All-in-One är outstanding vad gäller möjligheten att kombinera hög leveransprecision med artikeltillgänglighet och komplexa prisstrukturer i realtid, säger Björn Ödewing, försäljningschef på Implema AB.

– Med implementationstider på åtta veckor och uppåt är Implemas branschlösning ett bra alternativ för alla typer av mindre handelsföretag under tillväxt, där administration och logistik lätt blir flaskhalsar i det löpande arbetet, säger Tommy Wickström, försäljningsansvarig för mySAP-All-in-One på SAP Svenska AB.

Kort om Byggbeslag


Byggbeslag är en rikstäckande och marknadsledande distributör inom Wermia-koncernen. Företaget förser främst bygg- och fastighetsbranschen med varor och funktioner i form av kundanpassade lösningar inom beslag, inrednings- och säkerhetsprodukter. Huvudkontoret och centrallager är placerat i Karlstad. Försäljningskontor finns i Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Luleå. På försäljningskontoren finns även servicelager. På samtliga kontor finns låsverkstäder och installationsverksamhet. Byggbeslag beräknas under 2004 omsätta ca 300 MSEK och har ca 120 anställda.