Hemfrid ska växa med SAPs affärssystem

StockholmArete Affärssystem har tecknat ett avtal med den marknadsledande leverantören av hushållstjänster, Hemfrid, om att införa affärssystemet SAP® Business One på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås.

– Vi letade efter ett affärssystem som kunde ersätta flera av våra befintliga system och samtidigt minska våra kostnader. Ett annat krav var också att det kunde anpassas till vår verksamhet utan alltför dyra anpassningar. Vi valde SAP® Business One då det i sitt standardutförande erbjuder ett bra stöd för vår verksamhet, säger Monica Lindstedt, grundare och huvudägare av Hemfrid. Därutöver får vi med detta affärssystem och de anpassningar vi gör, ett sofistikerat verktyg för vår schemaläggning, vilket i sin tur underlättar planeringen och ger oss bättre uppföljning av försäljningen, tillägger Monica Lindstedt.

Hemfrid kommer initialt att utnyttja SAP Business Ones huvudfunktioner inom administration, redovisning, inköp, försäljning och distribution samt kundvård

– Hemfrid utvärderade flera andra alternativ men valde SAP och Arete Affärssystem främst av tre skäl. För det första för att det är ett komplett affärssystem med funktioner och möjligheter som stödjer ambitionen att öka servicegraden mot våra kunder. För det andra för att vi sökte en finansiellt stabil och uthållig leverantör att vidareutvecklas med. För det tredje vårt stora förtroende för Arete Affärssystem som implementatör och långsiktig affärspartner, säger Tony Johansson, upphandlingskonsult och IT-ansvarig på Hemfrid.

– Ordervärdet som är 1,2 Mkr inkluderar licenser och implementation av SAP Business One samt utveckling av funktioner kring schemaläggning av medarbetarnas uppdrag. Aretes kompetens och långa erfarenhet kring SAP samt systemutveckling har gjort det möjligt att erbjuda en skräddarsydd lösning som tillgodoser Hemfrids krav på ett användarvänligt helintegrerat affärssystem”, säger Ivo Parik, konsultchef på Arete Affärssystem.

– Hemfrid är ytterligare ett bra exempel på hur små och medelstora företag med hjälp av SAP Business One både kan få ett modernt affärssystem som ger nya konkurrensfördelar utan dyra anpassningar samtidigt som man sänker sina totala kostnader för IT, säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP Business One på SAP Svenska.

Kort om Arete Affärssystem


Arete Affärssystem är återförsäljare av SAP Business One och kan erbjuda kompletta affärssystemlösningar för de små och medelstora företagen. Arete Affärssystem är Business Partner till SAP i Sverige och har certifierade konsulter med lång erfarenhet av SAPs affärssystem. Arete affärssystem ingår som ett av fyra affärsområden i Aretegruppen. Övriga områden är systemutveckling, driftstöd och kommunikation. Aretegruppen ägs av TurnIT.

Kort om TurnIT


är en IT-koncern noterad på Stockholmbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens dotterbolag är fördelade inom de två affärsområdena – Distribution och Programvara/Konsulting.

Kort om Hemfrid


Hemfrid grundades 1996 och var först i Sverige med att leverera hem- och familjeservice till hushåll. Att få hjälp med städning och barnpassning är ofta en välkommen avlastning i vardagen. Många får tjänsterna som en löneförmån via sin arbetsgivare, men de går också att köpa privat. Hemfrid erbjuder även kontorsstädning och städning av övernattningsbostäder. Hemfrid har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås men finns även representerade på ytterligare en rad orter.