SAPs affärssystem ny bas i Deloittes outsourcingverksamhet

StockholmDeloitte har utvidgat sitt SAP-samarbete med affärssystemet mySAP All-In-One, som ny
systemplattform för företagets outsourcingtjänster inom affärsstödjande processer. Ett
nystartat nordiskt outsourcingcenter i Östersund omfattas bland annat av samarbetet.

– Med mySAP All-In-One får vi en systemplattform som ger oss möjligheten att på allvar bredda
tjänsteportföljen från ren redovisnings- och löneadministration till mer avancerade lösningar där
våra konsulttjänster inom verksamhetsstyrning och affärssystem kommer väl till pass. Vi kommer
att få förbättrade möjligheter att erbjuda företag möjligheten att successivt addera tjänster i takt
med att behov inom nya områden uppkommer, säger Lars Helgesson, partner och ansvarig för
outsourcingtjänster inom Deloitte Sverige.

Marknaden för outsourcingtjänster inom affärsstödjande processer väntas öka kraftigt de
närmaste åren eftersom företag och organisationer strategiskt frigör resurser för att investera i
kärnverksamheten. Enligt analysföretaget IDC växer den svenska marknaden för dessa tjänster
med 18 % per år fram till år 2008 och väntas då omsätta 11,5 miljarder SEK. Tack vare den
tekniska utvecklingen går trenden dessutom mot mindre beroende av geografisk närhet, där
information och kontakter i allt större utsträckning kan hanteras via gemensamma datanätverk
och portala lösningar.

Deloitte genomför mot bakgrund av detta just nu en stor satsning i Sverige med bland annat ett
nordiskt center i Östersund för distansoberoende tjänster. Med mySAP All-In-One som
systemplattform räknar Deloitte här med att kunna erbjuda såväl svenska som nordiska
verksamheter integrerade affärsprocesser som en av flera betydande konkurrensfördelar på
marknaden.

– Samarbetet med Deloitte stärker vår närvaro bland framförallt små och medelstora företag. Att
Deloitte väljer SAP som sin huvudsakliga systemplattform är ett starkt bevis på att SAPs
lösningar kan kombinera en funktionell bredd med den enkelhet som marknaden kräver. Inom en
snar framtid kommer ett stort antal små och medelstora kunder att använda SAPs affärssystem
för effektivisering av sina affärsprocesser. Samarbetet blir därmed ett bra komplement till vår
redan etablerade återförsäljarkanal mot små och medelstora kunder, säger Per Nelson
försäljningschef på SAP Svenska AB.