SkyCom ska växa med SAPs affärssystem

StockholmSAP och IT-Companiet har tecknat avtal med bredbandsleverantören SkyCom, noterade på AktieTorget, om att införa affärssystemet SAP® Business One. Driftstarten är planerad till
november 2004.

– Vi ville ha ett affärssystem som kunde ersätta flera av våra befintliga system.Vi behövde också lägga grunden för en mer omfattande effektivisering av våra administrativa rutiner. Slutligen önskade vi bilda
en bas för kommunikationen internt på företaget, säger Jöns Petter Lidström, VD på Sky Communication
in Sweden AB.

– Vi har utvärderat flera andra alternativ men valet föll på SAP Business One främst av två skäl. För det första för att SAP känns som en finansiellt stabil leverantör som kan förväntas utveckla sina affärssystem under många år framöver. För det andra för att vårt stora förtroende för IT Companiet som implementatör och långsiktig affärspartner, säger Jöns Petter.

SkyCom kommer att utnyttja SAP Business Ones huvudfunktioner inom administration, redovisning, inköp, försäljning och distribution. SAPs lösning ersätter egenutvecklade system samt affärssystem från Scala och SPCS.

– SkyCom är exempel på företag som de senaste två åren upplevt en så snabb tillväxt att den administrativa hanteringen av fakturor och kundavtal höll på att bli en flaskhals i verksamheten. Mitt budskap till företag i liknande situation är att ta höjd för tillväxten i tid genom att investera i en plattform som växer i takt med verksamheten, säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP Business One, SAP Svenska AB.

– SkyCom är ett innovativt företag i en växande bransch, som ställer höga krav på uppföljning i företaget vad gäller ekonomi och kundrelationer. Det är mycket utvecklande att få samarbeta och skapa lösningar tillsammans med ett företag som liksom SkyCom går i bräschen för nytänkande, säger Peter Cederlund, VD på ITCompaniet.

Kort om SkyCom


SkyCom äger, bygger och förvaltar stadsnät, regionala nät och nationella nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät.SkyComs tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. Tjänsterna inkluderar: IP-TV, IP-Telefoni, IP-access, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service mm. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 4 500 st aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ)(SKYC) är noterad på AktieTorget.

Kort om ITCompaniet


ITCompaniet är Norrlands ledande leverantör av affärslösningar. Professionella konsulttjänster och produkter baserade på gedigen verksamhetskunskap är grunden för ITCompaniet. Huvudsysselsättningen är konsultation kring affärslösningar. ITCompaniet har praktisk erfarenhet från IT-branschen inom tillverkning-, handel-, service- och tjänstesektorn samt lång erfarenhet från konsultation inom verksamhetsfrågor, affärssystem, underhållssystem, tidssystem, produktionssystem, kvalitetssystem, dokumenthanteringssystem och webbapplikationer. ITCompaniet har erfarenhet från ett 100-tal affärssysteminstallationer och ett gediget nätverk av partners och leverantörer.