Ny Sverigechef på SAP Svenska AB

StockholmKnut Morten Aasrud har idag lämnat posten som VD för SAP Svenska AB med omedelbar verkan. Jan Arpi, vice VD och finansdirektör, har tillträtt rollen som tillförordnad VD.

– Sverige är fortsatt en strategiskt viktig marknad för SAPs organisation. Marknadsutsikterna i Sverige ser lovande ut, något som också visade sig i SAP Svenska ABs resultat för tredje kvartalet, säger SAPs nye Nordenchef, Henrik Rasmussen.