Hemfrids nya affärssystem skapar effektivitetsvinster

StockholomHemfrid har i dagarna driftsatt sitt nya affärssystem, SAP Business One, på kontoren i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Västerås och Uppsala. Ansvarig för implementationen är Arete Affärssystem AB.

– Ett av de viktigaste målen för Hemfrid med att implementera ett standardsystem har
sedan start varit att skapa ett mer integrerat IT-stöd för en verksamhet i snabb tillväxt. Vi
kan idag konstatera att SAP Business One ersatt tre gamla system, och vi räknar med
omfattande effektivitetsvinster internt som ett resultat av detta, säger Monica Lindstedt,
grundare och huvudägare av Hemfrid.

– Implementeringen av SAP Business One och utvecklingen av nödvändig funktionalitet
för schemaläggning av medarbetarnas uppdrag har slutförts på utsatt projekttid och
budget, säger Tony Johansson, IT-projektledare på Hemfrid AB.

– Kombinationen av SAP Business One integrerad med branschspecifika funktioner, som arbetats fram
tillsammans med Hemfrid, kommer ge ledningen snabbare tillgång till information. Man får ett stöd för att
allokera resurser mer optimalt, eliminera dubbelarbete och säkerställa att samtliga uppdrag faktureras enligt
avtal. Hemfrid får en möjlighet att skapa ett enhetligt arbetssätt i sin organisation, säger Ivo Parik,
konsultchef på Arete Affärssystem AB.

Initialt kommer Hemfrid att utnyttja SAP Business Ones huvudfunktioner inom redovisning, administration,
inköp, försäljning, distribution och kundvård.

Kort om Arete Affärssystem


Arete Affärssystem AB är återförsäljare av SAP Business One och kan erbjuda kompletta affärssystemlösningar för de små och
medelstora företagen. Arete Affärssystem är Business Partner till SAP i Sverige och har certifierade konsulter med lång erfarenhet av
SAPs affärssystem. Systemutveckling, driftstöd och kommunikation är andra affärsområden inom Aretegruppen som i sin tur ägs av
TurnIT. TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika ITrelaterade
bolag. Koncernens dotterbolag är fördelade inom de två affärsområdena – Distribution och Programvara/Konsulting.

Kort om Hemfrid


Hemfrid grundades 1996 och var först i Sverige med att leverera hem- och familjeservice till hushåll. Att få hjälp med städning och
barnpassning är ofta en välkommen avlastning i vardagen. Många får tjänsterna som en löneförmån via sin arbetsgivare, men de går
också att köpa privat. Hemfrid erbjuder även kontorsstädning och städning av övernattningsbostäder. Hemfrid har kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås men finns även representerade på ytterligare en rad orter.