SAP ökar vinsten för 2004 med 22 procent

StockholmSAP AG presenterar idag resultatet för helåret och fjärde kvartalet 2004. Nettovinsten för helåret 2004 ökade med 22 procent till EUR 1,3 miljarder. Rörelseresultatet ökade med 17 procent till EUR 2,0 miljarder samtidigt som rörelsemarginalen för samma period var 27 procent.

De totala intäkterna under året 2004 var EUR 7,5 miljarder, vilket motsvarar en ökning om 7 procent. Licensförsäljningen ökade under 2004 med 10 procent till EUR 2,4 miljarder. SAP AG spår att licensförsäljningen för helåret 2005 kommer att öka med 10-12 procent.

– SAPs starka resultat år efter år visar att vi är ett företag att räkna med i tider som dessa då branschen konsolideras, säger Jan Arpi, t.f. VD för SAP Svenska AB.

– I Sverige blev 2004 det stora genombrottet inom marknadssegmentet små och medelstora företag med ett 60-tal nya kunder. Dessutom vann vi ett prestigefullt lokalt avtal med Kaupthing Bank under hösten 2004, där vi nu har alla SAPs banklösningar representerade. SAP globalt har genomgående haft stora framgångar med våra branschlösningar inom banksektorn under 2004. Licenstillväxten för affärsområdet bank översteg den samlade licenstillväxten för koncernen, avslutar Jan Arpi.

För mer detaljerad information se det internationella pressmeddelandet.