Gärdin och Persson väljer SAPs affärssystem

StockholmDen svenska handels- och grossistkoncernen Gärdin och Persson AB med huvudkontor i Östersund, har tecknat avtal med Implema om att införa deras branschlösning för handelsföretag som baserar sig på SAPs affärssystem mySAP All-in-One.

Driftstarten är planerad till oktober 2005 och omfattar ca 150 anställda på företagets huvudkontor i Östersund och de båda dotterbolagen NJ Bäcklund AB i Umeå och Industriservice i Norr AB i Örnsköldsvik.

– Vi har utvärderat flera andra alternativ men valde SAP och Implema främst av två skäl. För det första att SAP är en finansiellt stabil leverantör som under en överskådlig framtid kan förväntas vidareutveckla våra lösningar. För det andra vårt stora förtroende för Implema som implementatör, konsult och långsiktig affärspartner, säger Lars Åke Larsson, ekonomichef på Gärdin och Persson AB.

Gärdin och Persson kommer i första hand att utnyttja SAPs huvudfunktioner inom order, lager, ekonomi och administration samt inköp och försäljning. Ett skal runt försäljningsmodulen skall läggas på för att skapa en effektiv kassamiljö. Implemas branschlösning kommer att ersätta tidigare affärssystem i koncernen från Systeam och Industri-Matematik International.

– Vårt kanske viktigaste mål med investeringen i detta affärssystem är att samla ihop de tre bolagen för att arbeta mer processorienterat i koncernen. Ett annat är effektivare leveranser genom att utnyttja varandras lager och inte jobba med lagren som isolerade öar. Ett tredje är att skapa en effektivare hantering av leverantörsfakturorna med bl.a. e-fakturor från våra största leverantörer, avslutar Lars Åke Larsson.

– Vårt branschanpassade handelssystem baserat på mySAP All-in-One är outstanding vad gäller möjligheten att kombinera hög leveransprecision och artikeltillgänglighet med stora transaktionsvolymer i realtid. Jag är övertygad om att denna lösning kan vara ett bra alternativ mindre handelsföretag under tillväxt, där ad-ministration och logistik lätt blir flaskhalsar i det löpande arbetet, säger Björn Ödewing, försäljningschef på Implema AB.

– Vi ser en tydlig trend i att marknaden i första hand söker ekonomiskt stabila leverantörer, vilka kan erbjuda effektiva lösningar som kräver minimalt med anpassningar och ser att våra satsningar på medelstora företag börjar ge resultat, säger Tommy Wickström, försäljningsansvarig för mySAP All-in-One på SAP Svenska AB.

Implema


Implema är Sveriges ledande återförsäljare av SAP All-in-One. Tillsammans med våra kunder implementerar vi lösningar som stärker kundens relationer med affärspartners, höjer effektiviteten och förbättrar konkurrensförmågan. Huvudsakligen arbetar vi med implementering av SAP All-in-One på små och medelstora företag. Vår metodik går ut på att snabbt få våra kunders affärssystem i produktion för att de så tidigt som möjligt skall kunna dra fördel av SAPs processer och integration. Implema har ett livscykelperspektiv på affärssystem. Våra tjänster sträcker sig från förstudier och implementering av SAP till vidareutveckling, support och drift.

mySAP All-in-One


mySAP All-in-One vänder sig till medelstora företag med branschspecifika krav och behov på företagets affärsprocesser . Lösningen är en utveckling av SAPs flaggskepp mySAP Business Suite som tar fasta på branschspecifika behov utvecklade i nära samarbete med tusentals kunder under drygt tre decennier. mySAP All-in-One levereras i förpaketerad form med minimala behov av konsultinsatser och till låg risk.