Missnöje hos europeiska banker med befintligt IT-stöd

StockholmMer än en tredjedel av de större bankerna i Europa, Mellersta Östern och Afrika (EMEA) anser att deras nuvarande IT-system inte stödjer företagets strategiska mål och behov. Det visar en undersökning med chefer på totalt 42 banker i 21 länder i EMEA-regionen.

Studien genomfördes av European Financial Management & Marketing Association (EFMA) i samarbete med University of Mannheim och SAP AG. Undersökningens syfte var att klarlägga i vilken mån bankernas befintliga kärnbankslösningar kommer att kunna leva upp till behoven idag och tre år framåt i tiden.

Andra slutsatser av undersökningen:
• Lönsamhet ska skapas via tillväxt


Nära 90 procent av de tillfrågade bankerna tror på lönsamhet via högre intäkter snarare än kostnadsnedskärningar. Ett exempel på detta är att många nämner tillväxt via nykundsanskaffning eller genom försäljning av fler av bankernas produkter till befintliga kunder.
• Business intelligence ett effektivt verktyg för högre kundtillfredställelse


Den enskilt största utmaningen för bankerna är förmågan att samla och analysera kunddata på ett sätt som stödjer kunskap om och service till deras kunder.
• Kortare svarstider prioriteras


Ökat fokus på kundsegmentering för kortare svarstider och bättre service till prioriterade kunder, samtidigt som man hoppas på en ökad automatisering av det operationella arbetet med hjälp av ett effektivare IT-stöd.

– Undersökningen har gett oss en god inblick i retailbankernas situation idag och deras behov under de närmaste åren. Målsättningen är att försöka omsätta dessa behov i utvecklandet av morgondagens kärnbankslösningar, säger Richard Lowrie, bankstrateg på SAP AG.

– Vi ser ett ökat behov och en ökande efterfrågan på skalbara, flexibla och kostnadseffektiva kärnbanklösningar. Vårt avtal med Kaupthing Bank förra året var en viktig milstolpe på den lokala marknaden, Anders Mårtenson, ansvarig för SAPs banksatsningar i Norden.

För mer information se undersökningen, i sin helhet under ”EMEA Retail Banking Study” .