Dafgård satsar på maskinunderhåll med SAP

StockholmImplema har tecknat avtal med Sveriges största familjeföretag i livsmedelsbranschen, Gunnar Dafgård AB, om att införa SAPs underhållssystem – SAP® R/3 PLM. Målsättningen är att uppnå en
god driftsäkerhetsnivå till lägsta möjliga kostnad över tiden. Ett hundratal anställda kommer att arbeta i systemet som planeras
vara i drift i september 2005.

– Produktion av livsmedel utgör en central del av vår verksamhet. Vi hoppas att denna lösning ska kunna hjälpa oss i arbetet med att omstrukturera underhållsarbetet av vår maskinpark från avhjälpande till mer förebyggande insatser, säger Anders Dafgård, teknisk chef på Dafgård AB.

I praktiken kommer ett femtiotal anställda på produktionsgolvet att arbeta med det löpande underhållsarbetet inklusive felrapporteringar. Därutöver kommer ett fyrtiotal av företagets underhållsreparatörer att arbeta i det planerade och avhjälpande underhållet.

– Vi har utvärderat flera andra alternativ men valet föll på SAPs underhållslösning främst av två skäl. För det första därför att den erbjuder ett underhåll av maskiner och annan utrustning som är integrerat med produktionen. Det andra handlar om våra möjligheter att öka drifts-säkerheten i produktionsapparaten med en bättre kostnadsbild för företagets maskinpark, tillägger Anders.

– Dafgård har valt vår förpaketerade lösning, Easy PM, som uppfyller alla standardkrav med färdiga processer för det planerade och avhjälpande underhållet. Syftet med denna förpaketerade lösning är att minimera implementationstiden och erbjuda ett användarvänligt gränssnitt som även sällananvändare kan ta till sig, säger Johan Hedlund, projektledare på Implema AB.

Implema


Implema är Sveriges ledande återförsäljare av SAP All-in-One. Tillsammans med våra kunder implementerar vi lösningar som stärker kundens relationer med affärspartners, höjer effektiviteten och förbättrar konkurrensförmågan. Huvudsakligen arbetar vi med implementering av SAP All-in-One på små och medelstora företag. Vår metodik går ut på att snabbt få våra kunders affärssystem i produktion för att de så tidigt som möjligt skall kunna dra fördel av SAPs processer och integration. Implema har ett livscykelperspektiv på affärssystem. Våra tjänster sträcker sig från förstudier och implementering av SAP till vidareutveckling, support och drift.