Nyheter från SAPPHIRE´05 i Köpenhamn: 26-28 april

Microsofts och SAPs samarbete blev höjdpunkten

StockholmNyheten om Microsofts och SAPs samarbete blev höjdpunkten under SAPs konferens SAPPHIRE´05 som slutar idag. Det leder fram till att komplexa SAP-lösningar blir lättillgängliga även för fler användare.

Mendocino är namnet på den gemensamma produkt som innebär att Outlook och de övriga officeprogrammen från Microsoft blir klienter i SAPs affärssystem.

-Mottagandet av Mendocino under vår koncernchefs öppningsanförande var överväldigande positivt. Drygt 6000 åhörare var på plats, då Henning Kagermann, CEO för SAP AG, och Jeff Raikes, Vice President Information Worker Business, från Microsoft Inc. lanserade nyheten, säger Jan Arpi, VD för SAP Svenska AB.

– Det innebär att de rester av kritik som vi ibland kan höra om att SAP är svårt att använda undanröjs. Microsofts gränssnitt mot användare är accepterat och välkänt. Genom att SAP kan förses med samma ”ansikte utåt” som Microsoft blir det effektivare för användaren och affärsnyttan ökar, fortsätter Jan Arpi.

För detaljerad information se: Konferensprogrammet

Strategiska allianser:

Övriga nyheter: