577 toppchefer intervjuade:

IT är ett strategiskt verktyg för ökad konkurrenskraft

StockholmEn färsk undersökning från Economist Business Intelligence (EIU), på uppdrag av SAP AG, med 577 toppchefer inom bank- och försäkringsbranschen i totalt 23 länder, visar på ett ökat behov av IT som ett strategiskt verktyg för att kunna utveckla och implementera nya affärsmodeller i rask takt den närmaste femårsperioden. Detta bla i takt med att EU-direktiv som Basel II men även regelverk inom Corporate Governance såsom Sarbanes-Oaxley, blir allt fler och svårare att leva upp till utan ett effektivt IT-stöd.

Nedan några av resultaten baserat på de 577 tillfrågade cheferna och deras syn på utveckling den närmaste femårsperioden:

  • Mer än 60 procent menar att implementeringen av nya affärsmodeller är en central konkurrens-faktor för att snabbt kunna möta kundernas krav och anpassa sig till nya regelverk på marknaden.

  • Mer än 75 procent menar att en ökad konsolidering på finansmarknaden i form av sammanslagningar och uppköp, kommer att utgöra är ett större hot än nyetableringar framöver.

  • Mer än 70 procent menar att IT kommer att vara ett strategiskt verktyg främst inom kund-relaterade aktiviteter och företagets produktutveckling. Hantering och analys av bankernas kunddata för att identifiera köpmönster och nya säljmöjligheter, blir centrala komponenter i deras förmåga att förbättra sina relationer till kund.

  • Mer än 50 procent ansåg att hantering och analys av bankens kunddata har en direkt effekt på företagets förmåga att vara innovativt.

  • 84 procent menade att ny teknologi är avgörande för de finansiella institutionernas möjligheter att utveckla nya affärsstrategier och anpassa nya affärsmodeller baserat på dessa strategier.

För mer information se länken Business 2010: Financial Services .