Vikingsun väljer SAPs affärssystem

StockholmBizOne Consulting har tecknat avtal med Vikingsun i Stockholm, avseende affärssystemet SAP Business One. Driftsättningen av systemet är planerad under juni 2005.

– Vi valde SAP Business One främst av två skäl. Det ena är att systemet tillåter en stor flexibilitet i driftsättningen. Vi valde en snabb driftsättning med viss begränsad funktionalitet initialt. Planen är att därefter successivt komplettera med fler lager, prislistor m.m. i takt med att behoven uppstår, säger Ulf Jernbeck, VD på Vikingsun AB.

– Vikingsun har valt vårt implementationspaket, BOC/S (uttalas box), som till ett fast pris erbjuder kunden en snabb driftsättning av en i förväg definierad uppsättning basfunktioner, säger Per Bång,kundansvarig projektledare på BizOne Consulting AB.

– Det andra skälet handlar om att SAP Business One erbjuder ett effektivt IT-stöd för en förhållandevis komplex verksamhet ur ett logistiskt perspektiv. Vår vardag handlar om att hantera flera olika agenturer med geografisk spridning i Europa och Asien, alla med olika pris- och leveransvillkor samt olika valutor. Därutöver består vår kundbas idag av tre olika kundgrupper med olika försäljningsvillkor bla till följd av att Norge som är en av våra exportmarknader inte tillämpar EUs regelverk, säger Ulf Jernbeck, VD på Vikingsun AB.

Vikingsun avser utnyttja systemets huvudfunktioner inom order, lager, fakturering, inköp, försäljning och distribution. SAP Business One ersätter ett administrativt system från SPCS.

-En konkret fördel är den överblick som det nya affärssystemet ger med hjälp av en väl utbyggd rapport- och statistikfunktion, avslutar Ulf.

-Vikingsun är ett bra exempel på hur grossister med hjälp av SAP Business One kan få ett modernt affärssystem som ger nya konkurrensfördelar utan dyra anpassningar. Vi märker också att intressent kring paketerade lösningar som tex BOC/S från BizOne ökar markant. Små och medelstora företag vill gärna köpa nya affärssytem med implementation till fast pris, säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP Business One På SAP Svenska AB.

Om Vikingsun


Vikingsuns affärsidé är att distribuera kvalitetsprodukter med starka varumärken. Varumärket Satake marknadsförs och distribueras till ÅF i Finland, Norge, Danmark, England, Tyskland och Italien. Efter att vi framgångsrikt introducerat Satake på den svenska marknaden har vi även blivit exklusiva distributörer för type 301 Design by F.A. Porsche och Nigella Lawson Living Kitchen, Kyocera, Oliver Hemming och Mac i Sverige och Finland. Verksamheten sköts huvudsakligen från Stockholm med ett huvudlager i Skåne. I Norge och Finland sköts affärerna via partners.

Om BizOne Consulting AB


BizOne hjälper mindre och medelstora företag med bestående förbättringar som leder till att de lyckas bättre med sin verksamhet. Ambitionen är att med kundens affärsnytta som ledstjärna arbeta med kraft och kompetens i konkret avgränsade uppdrag. Våra verktyg är kompetenta konsulter och affärssystem från världsledande SAP. Vår kompetens är fokuserad på handels- och tjänsteföretag, med hög ambition att ta hjälp av internetbaserade lösningar.