SAP och Connecta har ingått avtal med Fora AB

StockholmSAP och Connecta har ingått ett avtal med Fora som innebär att Connecta får förtroendet att implementera Foras nya IT-stöd som bygger på SAPs lösningar. IT-stödet ska hantera Foras kundförfrågningar från 200 000 företag och deras anställda.

IT-stödet, som kommer att ersätta en flora av egenutvecklade stordatorlösningar, förväntas i sin första fas vara driftsatt vid årsskiftet 2005/2006. Det totala projektet beräknas därefter pågå fram till 31 december 2006. Avtalet beräknas ha ett ordervärde om 80 miljoner kronor för Connecta.

– Fora erbjuder enkla lösningar för att administrera kollektivavtalade försäkringar och avgifter, säger Anders Modig, VD Fora. Med SAPs system får vi ett IT-stöd där vi kan förverkliga anpassade portaler för våra kundgrupper. Portalerna kommer att erbjuda tjänster som exempelvis att teckna försäkringar för företagen, göra pensionsval för anställda och hämta uppgifter om förmedlade premier och avgifter för uppdragsgivarna. Foras anställda får också ett bättre stöd i arbetet som underlättar servicen till kunderna, menar Anders Modig.

– Fora är ett utmärkt exempel på ett företag som erbjuder specialiserade administrativa servicetjänster till många företag och där många affärspartners deltar i processerna. Det ställer höga krav på att snabbt, enkelt och säkert kunna etablera flexibla automatiserade processer och självbetjäningstjänster, säger Eva Lindberg, kundansvarig säljare, SAP Svenska AB.

– Det är glädjande att vi får rollen som implementatör till Fora, ett resultat av Connectas djupa kunnande inom SAP NetWeaver och erfarenhet av liknande SAP-projekt, säger Per Agélii, ansvarig för affärssystem på Connecta AB.

IT-lösningen baseras på SAPs integrations- och applikationsplattform SAP NetWeaver och kundrelationslösningen mySAP CRM.

Om Fora


Fora AB är ett serviceföretag som förmedlar pengar och information som avser kollektivavtalade försäkringar och olika trygghetsförmåner mellan 200 000 företag och deras anställda och försäkringsbolag, fonder samt stiftelser. Varje år förmedlar Fora cirka 20 miljarder kronor. Fora sköter också information om och pensionsvalet för Avtalspension SAF-LO som omkring 2 miljoner privatanställda arbetare gör. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO.

Om Connecta


Connecta är ett konsultföretag, som hjälper företag och organisationer att uppnå önskade resultat genom att kombinera kompetens inom både Management och IT. Connecta utsågs nyligen till årets svenska SAP Konsultpartner 2004. Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelseordförande. Connectas fem största kunder under första kvartalet 2005 var, HP, ICA, Nordea, Sony Ericsson och Statoil. Aktien handlas från juni på O-listan (ticker CNTA).