Nordman återförsäljare av SAPs CRM-lösning för leverantörer till dagligvaruhandeln, restaurang och storkök

StockholmSAP Svenska AB och AB Nordman & Co har i dagarna tecknat ett samarbetsavtal, som innebär att Nordman blir återförsäljare av
SAPs CRM-lösning, All-in-One CRM för leverantörer av mat, dryck och tobak till dagligvaruhandeln, restaurang och storkök.

Detta avtal innebär att Nordman nu etablerar en separat sälj-, support- utveckling- och konsultorganisation för denna lösning i Sverige.

– Nordman representerar en ny typ av partner för SAP på den svenska marknaden, som genom sin unika branschkunskap och erfarenheter från en egenutvecklad nischlösning, nu kan erbjuda den funktionalitet som kunden efterfrågar baserat på våra lösningar, säger Tommy Wickström, försäljningschef för mySAP All-In-One.

– Sett ur kundens synvinkel adderar vi med detta samarbete det bästa ur två världar, branschkunskap och en nyckelfärdig lösning, All-in-One CRM för leverantörer av mat, dryck och tobak till dagligvaruhandeln, restaurang och storkök , säger Tommy Wickström.

– Tack vare samarbetet med SAP får vi en bredare CRM-portfölj och kan adressera behoven av CRM-lösningar oavsett företagsstorlek och komplexitet. För våra kunder innebär detta att vi kan följa dem genom olika utvecklingsfaser med allt från enkla till mer avancerade behov av marknads- och säljstöd över tiden, säger Ali Eskandari.

– Vårt fokus inom ramarna för All-in-One CRM ligger i framtagandet av en mobil lösning för utesäljare samt en backoffice-lösning med avancerad analysfunktionalitet för sälj- och marknadschefen, säger Ali Eskandari.

Generisk CRM ersätts av branschspecifika CRM system!


– Vi har de senaste åren upplevt ett trendskifte på marknaden, där allt fler ser ett effektivt sälj- och marknadsstöd som en klar konkurrensfaktor, vilket också talar för mer branschspecifika CRM-system i framtiden. Det har vi flera exempel på bland våra kunder, säger Peter Alvmo, ansvarig för SAPs CRM-satsningar i Sverige.

Kort om dagligvarubranschen


I Sverige omsatte dagligvaruhandeln i fjol 207 miljarder kronor där de fem största aktörerna är ICA, Konsument Kooperationen, Axfood, IKEA och Bergendahl Gruppen. Enligt statistik från SCB Nationalräkenskaper och konsumtionsprognosgruppen (KPG) står daligvaruinköpen idag för ca 17 procent av konsumenternas utgifter.

Kort om Nordman


AB Nordman & CO är sedan 1999 ett fristående IT-bolag med fokus på säljstöd och CRM. Nordmans vision är att förbättrar informationsflödet mellan kunder, säljare och säljledning. Nordman förenar branschkunskap med teknik och erbjuder system grundat på såväl affärstänkande som mångsidig funktionalitet. AB Nordman & CO har nu två produkter i sin CRM-portfölj med All-in-One CRM för medelstora företag och ARGUS-CRM för lite mindre företag. AB Nordman & COs kunder återfinns främst inom detaljhandeln såsom t.ex. Leksandsbröd, Arvid Nordquist, Haugen-Gruppen, L’Oréal, Kavli, Sardus Chark och Deli, Guldfågeln, Säljtrion, Henkel, Herdins färgverk, Tredo, Svenska säljgruppen, E-säljinvest, Besthand m.fl.

För mer information se: www.nordman.se