Ny version av SAPs affärssystem för småföretagare

StockholmSAP lanserar en ny version av sitt affärssystem SAP Business One, som just nu testas av ett antal kunder med beräknad tillgänglighet inom ett par veckor.

Några av nyheterna är ett:

 • nytt verktyg – Copy Express – för snabbare implementationer som möjliggör för partnern i fråga att kopiera konfigureringar, kundrapporter och andra specifika kundinställningar från en installation till en annan.

 • mer intuitivt användargränssnitt, med ett bättre navigeringsstöd.

 • utökat stöd för hantering av multipla språk i samma version, som tillåter internationellt verksamma bolag att kommunicera på affärspartners eller kunders modersmål i t.e.x. handelsdokument. Inbyggd ordlista medföljer som underlättar översättning av inlägg, dokument etc.

 • utökat stöd för åtföljande av EU-direktiv t.ex. IAS-regelverk och Intrastat.

 • utökat rapporteringsstöd med hjälp av verktyget XL Reporter, som kan skapa användarvänliga excel-rapporter i realtid med aktuella nyckeltal och information från huvudbok, kund- och leverantörsreskontran, säljstatistik mm.

 • software developers kit (SDK), som bl.a. erbjuder alla partners med egenutvecklade nischlösningar en plattform för att nå ut till en bredare marknad. I dag finns ca 250 sådana tillägg.

 • – Vi har redan idag flera nöjda svenska kunder som använder denna nya version, som innehåller flera av dem tidigare efterfrågade funktioner, säger Tobias Andersson, försäljningschef för SAP Business One på SAP Svenska AB.

  För mer detaljerad information se det internationella pressmeddelandet:
  New version of SAP Business One