SAP ökar licensförsäljningen för Q3 2005 med 20 procent

StockholmSAP presenterar idag resultatet för tredje kvartalet 2005. Licensförsäljningen har under tredje kvartalet 2005 ökat med 20 procent jämfört med samma period året innan. Även nettovinsten och rörelseresultatet har ökat kraftigt.

De totala intäkterna för kvartalet uppgick till € 2,01 miljarder, vilket motsvarar en ökning om 13 procent jämfört med samma period i fjol. Licensintäkterna ökade under tredje kvartalet 2005 med hela 20 procent till € 590 miljoner. Den kraftigt ökade försäljningen av licenser har inneburit att nettovinsten ökade med 15 procent till € 334 miljoner och rörelseresultatet ökade med 12 procent till € 517 miljoner. Allt jämfört med samma period i fjol.

Tredje kvartalet uppvisar enligt ett uttalande från SAPs koncernchef Henning Kagermann ytterligare ett starkt resultat, med extra tonvikt på ökningen i licensförsäljning för kvartalet samt de nio första månaderna 2005.

Bolaget justerar i linje med detta i sina utsikter för 2005, upp förväntningarna vad gäller ökningen i licensintäkter för året till
12%-14%, att jämföra med 10%-12% vid årets ingång.

– Även i Sverige kan vi uppvisa en stark licensförsäljning för tredje kvartalet, som överskrider resultaten för motsvarande period i fjol, säger Jan Arpi, VD på SAP Svenska AB.

För mer information om SAP AGs resultat för första kvartalet 2005, se det internationella pressmeddelandet på vår globala hemsida:
SAP reports 20% growth in software revenues for the 2005 Third Quarter