Combisafe satsar på internationell tillväxt med SAP

StockholmITCompaniet har tecknat avtal med Combisafe i Östersund om att införa affärssystemet SAP Business One. Totalt omfattas Combisafes kontor i fem länder av implementationen, som ska bidra till att mer än dubblera företagets omsättning på fem år.

– Vi letade efter ett affärssystem som kunde stödja vår internationella expansion, säger Curt Hemmingsson, koncernkontroller på Combisafe International AB.

– Vi valde SAP Business One därför att det erbjuder ett flexibelt rapporterings- och uppföljningsstöd av verksamheten i fem länder. Därutöver får vi med den skräddarsydda hyresmodulen som vår implementationspartner nu utvecklar, ett bra stöd för vår uthyrningsverksamhet till en mycket acceptabel kostnad, tillägger Curt.

Combisafe är marknadsledande leverantör av fallskyddsutrustning till byggindustrin. Bolagets produkter omfattar allt
från skyddsräckessystem, nätlösningar m m till personligt fallskydd. Dessutom tillhandahålls tjänster som fallskyddsplanering, utbildning och montage.

Företaget kommer initialt att utnyttja SAP Business Ones huvudfunktioner inom administration, redovisning, inköp, försäljning och distribution.

– Målsättningen är att med stöd av SAP Business One inom kort etablera en distribuerad lagermodell som tillåter kunden att minska kapitalet bundet i lager. Detta genom möjligheten
att flytta varor mellan lagren i Tyskland, Storbritannien och Sverige, säger Peter Cederlund, VD på ITCompaniet AB i Östersund.

– Combisafe är ytterligare ett bra exempel på hur små och medelstora företag med hjälp av SAP Business One kan få ett modernt affärssystem som ger nya konkurrensfördelar utan dyra anpassningar, säger Tobias Andersson, försäljningsansvarig för SAP Business One på SAP Svenska.

Kort om Combisafe


Combisafe International AB har som affärsidé att utveckla, tillverka och tillhandahålla fallskydd samt tillhörande tjänster till byggnadsindustrin. Visionen är att vara ett av världens ledande företag inom denna sektor. Combisafe International AB är med mer än tjugo års erfarenhet i branschen en kompetent partner till hela byggnadsindustrin. För mer information se
www.combisafe.com

Kort om ITCompaniet


ITCompaniet är Norrlands ledande leverantör av affärslösningar. Professionella konsulttjänster och produkter baserade på gedigen verksamhetskunskap är grunden för företaget. Huvudsysselsättningen är konsultation kring affärslösningar. ITCompaniet har praktisk erfarenhet från IT-branschen inom tillverknings-, handels-, service- och tjänstesektorn samt lång erfarenhet från konsultation inom verksamhetsfrågor, affärs-, underhålls-, tids-, produktions-, kvalitets- och dokumenthanteringssystem samt webbapplikationer. ITCompaniet har erfarenhet från ett 100-tal affärssystemsinstallationer och ett gediget nätverk av partners och leverantörer. För mer information se www.itcompaniet.se