Reklamvision ska växa med SAP

StockholmReklamvision har valt SAPs affärssystem SAP Business One. Företaget räknar med att driftsätta lösningen i deras lokaler på Norra Stationsgatan i Stockholm vid årsskiftet 2005/2006.

– Ett av de viktigaste målen med att implementera ett affärssystem har sedan start varit att skapa ett mer integrerat IT-stöd för en verksamhet i snabb tillväxt, säger Peder Kajström, VD på Reklamvision AB.

– Vår verksamhet handlar till stor del om försäljning mot kundorder. Med specialkollektioner som ofta involverar ett stort antal leverantörer, är flexibiliteten i inköpssystemet oerhört centralt. Detta var också en av anledningarna till att vi valde SAP Business One, säger Peder.

Reklamvision kommer att använda SAP Business Ones huvudfunktioner inom ekonomi och redovisning samt order, lager, fakturering, inköp och försäljning.

– SAP Business One kommer att ersätt två gamla system och vi räknar med omfattande effektivitetsvinster som ett resultat av detta, tillägger Peder.

– Reklamvision är ett av flera exempel på tillväxtföretag som under de senaste åren valt SAPs lösning för mindre företag för ett mer integrerat IT-stöd, säger Tobias Andersson, försäljningschef för SAP Business One på SAP Svenska AB.

Kort om Reklamvision


Reklamvision startade sin verksamhet 1995 och erbjuder idag ett fullsortiment av profil- och reklamprodukter. Företaget arbetar med att ta fram unika kundkoncept och har sina största kunder inom läkemedels-, dagligvaru- och servicebranschen. Reklamvision erbjuder ett fullsortiment av produkter och tillverkar även specialorder i Asien och Europa. Reklamvision har kontor i Stockholm men kunderna finns representerade i hela landet samt även i Norge, Danmark och Finland. För mer information se
www.reklamvision.se