Ledande banker väljer SAP för att definiera morgondagens IT-plattform

StockholmSAP har tillsammans med ett tiotal ledande banker världen över etablerat ett nätverk med bankernas IT-chefer och IT-arkitekter. Bland dessa banker kan nämnas; ABN Amro, Absa, Barclays, Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA) Credit Suisse, Deutsche Postbank, ING och Standard Bank.

Målsättningen är att inom bankvärlden underlätta en succesiv övergång från slutna till mer öppna system, där SAPs tjänsteorienterade arkitektur, ESA, utgör ett naturligt fundament. Mer kortsiktigt handlar det för SAP om att hjälpa bankerna stegvis integrera nya tjänster och funktioner i deras befintliga IT-miljö.

I ett första steg kommer detta nätverk fokusera på att definiera ett urval av kärnprocesser och tjänster som tillsammans med andra banklösningar lägger grunden för SAPs framtida tjänsteorienterade bankplattform. Planen är att denna lista ska presenteras redan vid halvårsskiftet 2006.

– Det är glädjande att de här bankerna valt SAP, säger Jan Arpi, VD för SAP Svenska AB.

– Banknätverket är ett första steg mot SAPs mål att skapa en öppen branschstandard, som gynnar bankvärlden som helhet oavsett vald IT-strategi. Även i Sverige har intresset bland storbankerna för den tjänsteorienterade arkitekturen ökat, fortsätter Jan.

För mer information se det internationella pressmeddelandet Leading Global Financial IT Executives and SAP Form Network to Define the Future of Banking IT
som idag lanserades under SAPs konferens för industrianalytiker i Las Vegas, USA.