SAP ökar licensförsäljningen för 2005 med 18 procent

StockholmSAP AG presenterar idag resultatet för helåret och fjärde kvartalet 2005. Nettovinsten för helåret 2005 ökade med 14 procent till EUR 1,5 miljarder. Rörelseresultatet ökade med 16 procent till EUR 2,3 miljarder samtidigt som rörelsemarginalen för samma period var 27,4 procent.

De totala intäkterna under året 2005 var EUR 8,5 miljarder, vilket motsvarar en ökning om 13 procent. Licensförsäljningen ökade under samma period med 18 procent till EUR 2,8 miljarder. Samtliga förändringar ovan avser jämförelser med helåret 2004.

I SAPs utsikter för 2006 framgår en förväntad ökning av licensintäkterna med 15-17 procent för helåret.

– Även i Sverige kan vi uppvisa ett mycket starkt fjolårsresultat över samtliga linjer. Det mest påtagliga är dock att vi 2005 i det närmaste dubblerade licensförsäljningen i jämförelse med 2004, säger Jan Arpi, VD och Enterprise Sales Director på SAP Svenska AB.

För mer detaljerad information se det internationella pressmeddelandet under:
SAP website