Teknikmejeriet implementerar SAPs affärssystem till fast pris

StockholmTeknikmejeriet, återförsäljare av SAPs affärssystem SAP Business One, kan tack vare en ny införandemetodik erbjuda kunder av SAP Business One implementation från fem dagar och uppåt till fast pris.

TM SBO är namnet på den nya metodiken för att införa SAP Business One, som ska hjälpa Teknikmejeriet att bryta ny mark.

– I teorin kan en kund som lägger en beställning på SAP Business One på en måndag, ha affärssystemet infört och färdigt att använda fredag samma vecka, säger David Holender, affärsområdesansvarig på Teknikmejeriet. Den snabba leveranstiden bidrar till att hålla kostnaderna nere och gör projektet överskådligt på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

– Vi upplever att mindre företag ofta tvingas välja en lösning med begränsad funktionalitet på grund av knappa resurser. Med TM SBO kan kunden börja med det mest kritiska för affärsverksamheten, för att därefter successivt ta i drift ny funktionalitet i prioriterad ordning, kommenterar David.

– Vi tror mycket på denna typ av metodik och fastprisåtagande bland våra återförsäljare av SAP Business One. Främst för att kunna erbjuda ett bra affärssystem till företag där riskexponeringen kopplad till införandetid och pris är avgörande faktorer för investeringsbeslutet, säger Tommy Wickström, Channel Manager på SAP Svenska AB.

Om TM SBO


TM SBO står för Teknikmejeriet SAP Business One och är en ny införande- metodik för affärssystemet SAP Business One. Tack vare en mycket strukturerad projektplan, en selektiv igångsättning av funktioner och att kunden själv kan göra en hel del arbete kan kostnaderna hållas på en fast låg nivå och projekttiden kortas till ett minimum samtidigt som företaget får tillgång till viktiga funktioner snabbt.

Om SAP Business One


SAP Business One är ett helintegrerat affärssystem. Det är det enda affärssystemet för små och medelstora företag med medföljande säljstöds-funktion och flexibla rapporter. Det täcker samtliga viktiga affärsfunktioner, inklusive säljstöd (CRM), ekonomi, lageradministration, tillverkning, service och flexibla rapporter för alla delar av verksamheten.

Om Teknikmejeriet


Teknikmejeriet AB är en sydsvensk leverantör av heltäckande IT-lösningar till små och medelstora företag. Tillsammans med branschledande partners levererar vi ett komplett utbud av tjänster inom våra affärsområden Internetaccess, webbpubliceringsverktyg och affärssystem. Läs mer under Teknikmejeriet AB