Försäkringskassan väljer Siemens för att effektivisera utbetalningar

StockholmFörsäkringskassan har valt Siemens Business Services som ansvarig implementatör av ett standardsystem från SAP som ska hantera utbetalningar av ersättningar och bidrag. Avtalet omfattar förutom programvara även införande, support, underhåll, dokumentation, utbildning och strategisk rådgivning. Värdet på affären beräknas till ca 40 miljoner kronor. Driftsättningen av systemet är planerad till halvårsskiftet 2007.

Public Sector Collection and Disbursement (PSCD), som systemet från SAP Svenska AB heter, erbjuder Försäkringskassan ett modernt systemstöd för att administrera utbetalningar av ersättningar och bidrag, beräkna och tillhandahålla kontrolluppgifter samt hantera funktioner för avstämning av bokföringsuppdrag.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att vara leverantör till Försäkringskassan, en myndighet som ställer mycket höga krav på sitt IT-stöd. Det här systemet blir en viktig del för att kunna skapa en enklare och mer kostnadseffektiv handläggning av utbetalningar, samtidigt som systemet är en av flera pusselbitar som krävs för att Försäkringskassan ska kunna uppfylla de framtida kraven på en 24-timmarsmyndighet, säger Fredrik Hallenborg, VD för Siemens Business Services i Sverige.

– SAPs system PSCD, är en väl beprövad lösning som framgångsrikt implementerats på företag och organisationer med omfattande volymer av betaltransaktioner. En gemensam faktor för dessa kunder har ofta varit att betaltransaktionerna på grund av verksamhetens beskaffenhet och förmånstagare är mycket affärskritiska, säger Jan Arpi,VD på SAP Svenska AB.

Om Försäkringskassan


Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. Försäkringskassan har 16 000 medarbetare. I varje län finns ett länskontor. Totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information:www.forsakringskassan

Om Siemens Business Services


Siemens Business Services är en internationellt ledande leverantör av IT-lösningar och tjänster. Detta Siemens-bolag erbjuder tjänster längs hela IT-kedjan från en enda källa – från konsulttjänster och systemintegration till ansvar för kundens hela infrastruktur. Tack vare sin omfattande know-how och branschspecifika erfarenhet ger företaget kunderna ett konkret mervärde. Siemens Business Services är en av världens tio ledande leverantörer av outsourcing-tjänster och IT-underhåll. Omsättningen för räkenskapsåret 2005 (avslutat 30 september 2005) uppgick till ca 5,4 miljarder euro, av vilken 75 procent genererades utanför Siemens-organisationen. Företaget har för närvarande ungefär 39 000 anställda över hela världen.
För mer information:www.siemens.com/sbs och www.siemens.se/sbs