Norstedts Juridik moderniserar med SAP

StockholmNorstedts Juridik AB, har valt att uppgradera sina R/3- licenser till mySAP Business Suite. Den nya plattformen ska stödja utvecklingen av företagets försäljnings- och distributionskanaler. För implementationen ansvarar AcandoFrontec AB.

– Vi ser internet som en kraftigt växande försäljningskanal för Norstedts Juridiks facklitteratur, programvaror och internettjänster, säger Keijo Sörfolk, chef på Norstedts Juridiks IT-avdelning i Göteborg.

För att stödja en succesiv övergång till nya kanaler såsom t.ex. internet, portaler, callcenters m.m. krävs en modern IT-plattform som integrerar företagets backoffice-system med dessa kanaler.
Det var här som SAP Business Suite kom in i bilden enligt Keijo Sörfolk.

Norstedts Juridik har förutom SAP R/3s standardfunktioner inom ekonomi, administration, försäljning och distribution, även i sin abonnemangshantering nyttjat en separat industrilösning för media från SAP.

– Med mySAP Business Suite får vi förutom ett mer modernt stöd för redan befintliga funktioner och processer en integrerad plattform. Därutöver pågår för fullt implementeringen av SAP Business Warehouse som ska ge oss ett utökat IT-stöd för företagets ekonomiska rapportering, avslutar Keijo Sörfolk.

– Norstedts Juridik har valt att parallellt med implementationen utveckla en ny processtruktur för effektivare support och ekonomisk rapportering kring bla abonnemangs- och prenumerationsavtalen, säger Anders Ladstedt, kundansvarig på AcandoFrontec AB.

– Norstedts Juridik var SAPs första R/3-kund i Sverige, så visst känns det extra kul att de nu valt att uppgradera denna lösning och utveckla samarbetet med SAP ytterligare inom områden som försäljning och distribution, säger Henrik Häller, kundansvarig säljare, SAP Svenska AB.

Om Norstedts Juridik


Norstedts Juridik – ett Wolters Kluwer-företag – är en av Sveriges ledande leverantörer av facklitteratur, programvaror, utbildningar och Internettjänster inom områdena juridik, ekonomi, HR samt offentlig förvaltning. Norstedts Juridik AB finns i Stockholm och Göteborg. Antalet anställda är cirka 180. Sedan början av 1993 ägs Norstedts Juridik AB av den internationella förlagskoncernen Wolters Kluwer. Läs mer om Norstedts Juridik AB på www.nj.se.Wolters Kluwer är ett ledande multinationellt förlags- och informationsserviceföretag. Företagets huvudområden är inom “health, corporate services, financial services, tax accounting, legal, regulation and education”. Wolters Kluwer har en årlig omsättning (2005) på €3.4 miljarder, har ca 18.400 anställda i världen med verksamheter i Europa, Nordamerika och Asien. Wolters Kluwer har sitt säte i Amsterdam, Nederländerna. Aktien är noterad på Euronext Amsterdam (WKL) och ingår I AEX och Euronext 100 indexen. För ytterligare information, se
www.wolterskluwer.com

Om AcandoFrontec


AcandoFrontec är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att utveckla processer, organisation och IT. Konsulterna förstår och är djupt förankrade i informationsteknik men vår passion är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. AcandoFrontec skall av kunderna uppfattas som den lokala och nära partnern som kan ta sig an såväl enkla som stora och komplexa uppdrag.Företaget har drygt 500 medarbetare på sju kontor i Sverige. Via delägande i det estniska IT-företaget WMG med 150 medarbetare i fem länder, kan AcandoFrontec erbjuda systemutvecklingstjänster i en stor del av norra Europa. AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkod AFAB.
För mer information se www.acandofrontec.se/