Forrester: SAP best in class inom integrerad order management

StockholmDet oberoende analytikerföretaget Forrester ger SAPs affärssystem mySAP Business Suite högsta betyg i en färsk undersökning, som rangordnat tolv leverantörer av order management-lösningar och deras systemstöd för den senaste trenden inom området s.k. ”order hubs”.

Enligt Forrester och Ray Wang, ansvarig analytiker för undersökningen, finns hos företag ett uttalat behov att kunna följa en beställning inte bara genom den traditionella ordercykeln utan även hur den påverkar andra verksamhetsprocesser inom företaget med allt från planering och inköp till tillverkning och lager samt graden av kundservice. Detta är en förenklad beskrivning av Forresters begrepp ”order hubs”.

Undersökningsresultaten visar att det idag finns efterfrågat systemstöd på marknaden som kan visualisera kedjeprocesserna och de effekter som en säljorder skapar i verksamheten. I undersökningen tar Forrester fasta på företagens styrkor och svagheter utifrån 115 olika kriterier baserade på företagens nuvarande lösningserbjudande, deras genomslag på marknaden samt kommunicerade produktstrategier.

Enligt undersökningsresultaten erbjuder SAPs affärssystem mySAP Business Suite ett bra funktionellt stöd genom hela den traditionella ordercykeln samt därutöver inom bl.a. verktyg för efterfrågestyrd planering till verktyg för spårbarhet och reservdelshantering, samt planerat underhåll av företagens maskinparkar.

För information om ”Order Hubs” direkt från källan se Executive Summary av
The Forrester Wave™ Vendor Summary, Q2 2006 by R “Ray” Wang, April 1, 2006
Executive Summary

För ytterligare information se SAPs internationella pressmeddelande