Implema AB och Tacticus AB ingår unikt SAP-samarbete i Skåne

StockholmImplema AB och Tacticus AB meddelar att de tecknat ett avtal om partnersamarbete. Samarbetet innebär en kraftig förstärkning av Implemas konkurrenskraft och leveranskapacitet av mySAP All-in-One lösningar i framförallt Skåne.

Implema AB är helhetsleverantör av affärssystemlösningar baserade på SAP. Kärnverksamheten består i att utveckla och tillhandahålla förpaketerade branschspecifika affärssystemlösningar, my SAP All-in-One, till mindre och medelstora företag.

För att öka marknadsandelar och leveranskapaciteten av de produkter och tjänster Implema erbjuder introducerar företaget en ny unik partnermodell som ger lokala aktörer tillgång till Implemas kompetens och erfarenhet av SAP implementeringar.

– Implema har hittills varit mycket framgångsrika på att paketera och erbjuda snabba och kostnadseffektiva mySAP All-in-One lösningar till ett stort antal små och medelstora företag, säger Jonas Bergh, försäljningschef små- och medelstora företag, SAP Svenska AB och fortsätter:

– Vi ser mycket positivt på att Implema nu genom partnersamarbete ökar sin leveranskapacitet och sprider sitt framgångsrika koncept och kunnande till nya aktörer på marknaden.

Det första annonserade partnersamarbetet har ingåtts med Malmöföretaget Tacticus AB. Genom det ingångna partnerskapet förstärker Implema kraftigt sin närvaro i Skåneregionen.

Tacticus AB är ett fristående och oberoende konsultföretag som tillför Implema konkurrenskraft genom sin geografiska närhet till marknaden samt genom sin långa erfarenhet av att implementera affärssystem. Tacticus ska i samarbetsprojektet även erbjuda kunderna sin kompetens inom verksamhetsstöd och affärsutveckling i eftermarknadsfasen.

Tacticus medarbetare har lång och gedigen erfarenhet från affärssystem inom framförallt industri, distribution och handel. Genom samarbetet med Implema breddar Tacticus nu sitt verksamhetsområde att även innefatta SAP.

– Tacticus kompetens inom affärssystem och affärsprocesser samt starka kundrelationer i Skåne, kommer tillsammans med Implemas långa erfarenhet inom SAP att göra oss till en mycket stark aktör i Skåneregionen, säger Jörgen Aronsson, VD på Implema AB.

Om Implema AB


Implema AB erbjuder spetskompetens inom SAPs produkter, integration och affärsprocesser. Våra tjänster sträcker sig från förstudier och implementering till vidareutveckling, support och drift. Med Implemas färdigpaketerade branschlösningar, baserade på mySAP All-in-One, erbjuder vi snabba och kostnadseffektiva implementeringar främst till små och medelstora företag.
Implema AB, med huvudkontor i Bromma Stockholm, har idag cirka 50 anställda.
År 2005 omsatte företaget drygt 50 miljoner SEK.
För mer information se www.implema.se

Om Tacticus AB

Tacticus är ett konsultföretag med gedigen erfarenhet från varierande verksamhetsområden inom industri, distribution och handel. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att omsätta strategiska beslut till praktiskt genomförande. Vi besitter den entreprenörsanda som kännetecknar ett dynamiskt och växande företag.
Vi verkar inom områdena Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, Customer Relationship Management.
Vår målsättning är att öka uppdragsgivarnas konkurrenskraft genom att erbjuda tjänster inom verksamhetsutveckling, lösningsinförande, projektledning, IT-arkitektur och integration.
Tacticus affärsidé är att hjälpa företag identifiera och genomföra verksamhetsförbättringar i kombination med affärssystem genom att förena verksamhetskompetens med IT. Tacticus etablerades i Malmö i januari 2006 och har idag 18 medarbetare. För mer information se www.tacticus.se

För mer information kontakta:

Implema AB, Jörgen Aronsson, VD, mobil: 070-644 8418 e-
post:jorgen.aronsson@implema.se

Tacticus AB, Roland Andersson, VD, mobil: 0733-325 330, e-post:roland.andersson@tacticus.se