SAP ökar licensförsäljningen för Q1 2006 med 22 procent

StockholmSAP AG presenterar idag resultatet för första kvartalet 2006. Nettovinsten för kvartalet ökade med 11% till € 282 miljoner. Rörelseresultatet ökade med 9% till € 409 miljoner.

De totala intäkterna under första kvartalet 2006 var drygt € 2 miljarder, vilket motsvarar en ökning om 18% i jämförelse med samma period i fjol. Licensförsäljningen ökade under första kvartalet 2006 med hela 22% till € 528 miljoner.

– Även i Sverige gjorde vi ett bra första kvartal med en intäkts- och resultatutveckling i linje med SAPs globala siffror. Bland de större affärerna under första kvartalet kan nämnas Försäkringskassan, som är en ny kund till SAP,säger Jan Arpi,VD på SAP Svenska AB.

– Värt att notera är att satsningarna på marknadssegmentet små och medelstora företag varit framgångsrika under detta kvartal, avslutar Jan.

Regionen Europa, Mellersta Östern och Sydamerika (EMEA), stod med en licensförsäljning på € 229 miljoner euro för 43 procent av bolagets totala licensintäkter under första kvartalet. Amerika är den snabbast växande regionen med en licenstillväxt under första kvartalet på 47 procent.

För mer detaljerad information se SAPs
internationella pressmeddelande.