Accenture och SAP inför automatiserat system för beställning av varor på Axfood

-Standardsystem ska lösa problemet med ”tomma hyllor”

StockholmAxfood AB har valt att införa ett standardsystem från SAP Svenska AB som ska bidra till att optimera lagerpåfyllning av ett brett sortiment artiklar till företagets rikstäckande nät av helägda och handlarägda butiker. Accenture ansvarar för implementationsprojektet.

– Vår förhoppning är att detta system ska stödja ett mer integrerat varuflöde mellan parti- och detaljhandel. Bättre prognosticeringsverktyg och en mer automatiserad process för lagerpåfyllnad i butik ska bidra till ökade försäljningsintäkter och bättre service till kund genom att slutsålda varor i butik minimeras, säger Jan Lindmark, IT-chef på Axfood AB.

De nya rutinerna med automatisk orderläggning kommer fullt utvecklade att omfatta drygt 200 butiker och beröra större delarna av butikssortimenten.

– Vi ser en tydlig trend inom detaljhandeln där allt fler vill automatisera beställning och påfyllning av varorna i butikerna.Det nya systemet kommer innebära ökad flexibilitet för partihandeln med möjligheten till mer samordnade inköp och leveranser. Därutöver kommer de på ett mer kontinuerligt sätt bidra till att rätt produkter finns i hyllan vid rätt tid och till rätt pris, säger Mikael Hansson kundansvarig på Accenture.

– Marknaden för standardsystem för en så här affärskritisk del i detaljhandelns försörjningskedja är idag mycket begränsad. Är systemet dessutom modulärt, kan kunden prioritera och implementera de processer som erbjuder störst affärsvärde
med en mer begränsad återbetalningstid, säger Anders Nylander, kundansvarig på SAP Svenska AB.

Om lösningen


SAP Forecasting and Replenishment Solution, är ett modulärt system för en mer automatiserad butiks- och lagerpåfyllnads rutin, som kan integreras med egenutvecklade lösningar eller lösningar från annan tredjepartsleverantör. SAP Forecasting and Replenishment Solution (SFR), ersätter ofta tidigare manuella beställningsrutiner hos företag som baserar sig på traditionell lagerinventering – med hjälp av streckkodsläsare. Lösningen innehåller prognosticeringsverktyg och verktyg för avancerade behovsberäkningar baserade på algoritmer utvecklade av en tredjepartsleverantör för detaljhandeln. Ett orderläggningssystem ingår även i lösningen.

Om Axfood AB


Axfood bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 240 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. För mer information se:
www.axfood.se

Om Accenture


Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande organisationer. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa sina kunder förbättra sin verksamhet. Med fler än 129 000 medarbetare i 48 länder genererade Accenture en omsättning på 15,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2005. För mer information se: www.accenture.com/sweden