Atos Medical satsar på internationell tillväxt med SAP

StockholmR5 Consulting AB har tecknat ett avtal med det svenska medicin-teknikföretaget Atos Medical AB i Hörby, om att införa R5s branschlösning Production Wise, som baserar sig på SAPs affärssystem mySAP All-in-One. Driftsättningen är planerad till årsskiftet 2006/2007.

– Vi befinner oss i en kraftig expansionsfas internationellt och behöver en integrerad systemplattform som kan stödja tillväxt både organiskt och via förvärv de närmaste åren, säger Tommy Hedberg, VD, Atos Medical AB.

– Vi har utvärderat flera olika alternativ men valde SAP och R5 av följande skäl. För det första att våra viktigaste behov täcks inom ramarna för en helintegrerad standardlösning som erbjöd den lägsta totala ägandekostnaden. För det andra att den erbjuder ett bra processtöd genom de olika faserna i en produktlivscykel som vår, med allt från utveckling av nya produkter till produktion och försäljning främst mot storsjukhus, privata vårdinrättningar mm.För det tredje att lösningen stödjer regelverket i FDAs krav på validering av såväl de medicintekniska produkterna i sig som spårbarheten genom hela leveranskedjan, avslutar Tommy Hedberg.

Atos Medical AB, som tillverkar produkter för rehabilitering inom öron-, näsa-, halsområdet, kommer att utnyttja i stort sett alla funktioner inom ramarna för R5s branschlösning. Det handlar om allt från order, lager, fakturering, inköp och tillverkning till försäljning och distribution. Därutöver kommer systemet även att erbjuda ett avancerat dokument- och ärendehanteringsstöd för efterlevnad av det amerikanska medicintekniska regelverket, vad gäller spårbarhet och validering av medicintekniska preparat. R5s branschlösning kommer att ersätta tidigare affärssystem på både huvudkontoret i Hörby och i alla dotterbolag.

– Vi ser en tendens på marknaden bland medelstora företag som hellre upphandlar system via etablerade återförsäljarkanaler än via leverantören direkt. Därutöver är efterfrågan stor på förpaketerade branschlösningar med minimala kostsamma anpassningar som följd, säger Johan Krantz, kundansvarig, SAP Svenska AB.

– Vi har under en tuff upphandling kunnat påvisa att en branschlösning, baserad på affärssystemet mySAP All-in-One, levererad av en stark och lokal SAP-partner är den bästa plattformen för framtiden, säger Hans Montelius, försäljningschef, R5 Consulting AB.

Om Atos Medical


Atos Medical är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter inom Öron- Näsa-, Halsområdet. Bland annat patienter som har fått sitt struphuvud bortopererat p g a cancer ges möjlighet att tala igen med hjälp av Provox röstventiler. Atos Medical säljer sina produkter i ca 60 länder via egna dotterbolag och exklusiva distributörer, exportförsäljningen uppgår till mer än 90%. Mer information: www.atosmedical.se

Om R5


R5 Consulting AB grundades 1998 och har sedan dess blivit en ledande aktör på SAP-markanden, med mer än 40 konsulter i Sverige. Sedan 2005 är vi ett självständigt dotterbolag till IBM Sverige AB. R5 arbetar till 100 % med SAP-tjänster och produkter. Företaget är en auktoriserad återförsäljare till SAP och tillhandahåller konsulttjänster för bland annat totalinstallationer, utvecklingsprojekt, support och uppgraderingar. R5 har kontor i Lund, Stockholm och Göteborg. Mer information:
www.r5.se