Colada ny teknologipartner till SAP

StockholmKonsultföretaget Colada AB har i dag ingått ett partneravtal med SAP Svenska AB. Avtalet omfattar ett tjugotal SAP-konsulter på Coladas kontor i Stocholm och Västerås, som härmed i egenskap av certifierad SAP Community Partner kommer att tillhandahålla teknisk kompetens främst kring SAPs integrations- och applikationsplattform SAP NetWeaver.

– Vi upplever att efterfrågan på SAP-kunsulter med djup teknisk kompetens inom integration och olika lösningsområden har ökat det senaste året. Drygt hälften av våra uppdrag initieras i dag direkt från slutkund medan resterande uppdrag är som underkonsulter till SAPs certifierade Service Partners och efterfrågan på expertis inom baskonsulting, programmering och integration är stor, säger Björn Janson VD på Colada AB.

– Som SAP Community Partner får även lite mindre konsultbolag, som vi med teknikkonsulter med mångårig SAP-kompetens, ett naturlig insteg i SAP-sfären. Vi kommer succesivt att arbeta på att bredda vår kompetens inom nya lösningsområden, fortsätter Björn Janson.

– Detta är en ny partnerkategori i SAP-världen, som vi i Norden infört för att långsiktigt kunna säkerställa teknisk och affärsmässig expertis inom enskilda lösningsområden, säger Harry Hemming, affärsutvecklare inom Nordic Discrete & Services Industries.

– För ett företag som SAP med en bred lösningsportfölj utgör teknologipartners som Colada ett viktig komplement till våra Service Partners, för att säkerställa framgångsrika kundimplementationer, fortsätter Harry Hemming.

– Vår förhoppning är att även mindre konsultbolag med efterfrågad kompetens på marknaden, nu ska kunna komma med i SAPs ekosystem, avslutar Harry Hemming.

Om Colada


Colada AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom SAPs produkter. Colada arbetar framförallt med integration, programmering, basteknik, business warehouse, portaler och behörigheter. Andra fokusområden är arkivering och workflow. Bolaget har kontor i centrala Stockholm och Västerås. Colada är ett oberoende och personalägt bolag som fokuserar på tekniken och kunderna kring SAPs produkter och lösningar. Colada arbetar bara med SAP och konsulterna har mer än 10 års erfarenhet av SAP i genomsnitt. Mer information se colada.se.